12 / 08 / 2022

Demirören Holding'in Göktürk'teki arazilerinin akıbeti belli oldu!

Demirören Holding'in Göktürk'teki arazilerinin akıbeti belli oldu!

Demirören Holding’e ait Kemer Country’deki golf sahasının yer aldığı araziyle ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Arazilerle ilgili sürecin detayları belli oldu. Demirören Holding’e ait Kemer Country’deki golf sahasının yer aldığı araziyle ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre; arazilerle ilgili sürecin detayları belli oldu.

Demirören Grubu'nun Kemer Country'deki arazileri kredi karşılığında Ziraat Bankası tarafından ipoteklendi. Borcun ödenmemesi sebebiyle arsalar Ziraat Bankası'na geçti.  Bakanlık tarafından da arazilerin yapılaşmaya açılmasına imkan veren imar planları iptal edildi. Ziraat Bankası tarafından İBB'den konut imarı istendi fakat gelen cevap olumsuz oldu. 366 milyon dolarlık arsalar şu an yalnızca spor yapılabilir halde.

- Demirören Holding'in olan Kemer Country projesinde bulunan yaklaşık 31.5 hektar büyüklüğündeki Özel Spor Alanı’nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2018 tarihinde askıya çıkan plan ile imar planı değiştirildi.

- 315 bin metrekare büyüklüğündeki özel spor alanı, 2 katlı konut, Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Yol alanı yapıldı.

- Planda, bu alanın 203 bin 664 metrekarelik kısmı konut alanı, 2 bin 838 metrekarelik bölümü sosyal ve kültürel tesis alanı, 561 metrekarelik kısmı ticaret alanı, 84 bin 212 metrekarelik alanı yeşil alan, 24 bin 10 metrekarelik bölümü ise yol alanı şeklinde belirlendi. 

- Kemer Country sakinleri söz konusu kararla ilgili dava yolunu tuttu. 25 Aralık 2019'da alınan kararla dava konusu işlemin yürütülmesinin durduruldu. 

- Bölge sakinleri tarafından bankaya bir ihtarname çekildi. İhtarname de şu ifadelere yer verildi:

"“Halihazırda Bankanız tarafından satışa çıkarılmış bu taşınmazların bulunduğu tüm alanlar ‘plansız alan’ halinde gelmiştir. Üzerlerinde hiçbir yapılaşma hakkı bulunmadığı gibi verilen iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının gerekçeleri dikkate alındığında ileride yapılaşma hakkı kazanabilecek taşınmazlar da değillerdir. Keza iptal gerekçeleri ve dosyalardaki bilirkişi raporları incelendiğinde bu alanların tekrar 1988 yılından bu yana kullanıldığı şekliyle yani “özel spor alanı” ve “açık yeşil alan” olarak düzenlenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu yerleşke golf sahaları ile, konut parselleri ve sosyal donatı alanları, barındırdığı göletleri, ağaçlık alanları ve hatta göllerinde yaşayan canlıları ile bir bütündür. Golf sahaları ile yeşil alanların yapılaşmaya açılması ile bu bütünlük bozulacak ve proje konseptinin de dışına çıkılmış olacaktır. Nitekim söz konusu taşınmazların eski maliki olan Kemer Yapı ve Turizm AŞ’nin de söz konusu proje kapsamında konut satışı yaptığı maliklere karşı özel spor alanlarından ve projenin bütün olarak konseptinden doğan taahhütlerini devam ettirme yükümlülüğü bulunmaktadır.”

 - Plan değişikliğinden önce 2018'in Haziran ve Ağustos ayında Demirören Holding tarafından, söz konusu araziler ipotek ettirdi ve Ziraat Bankası'ndan kredi aldı. 1 milyar 118 milyon 330 bin Türk Lirası ve 300 milyon dolarlık kredi karşılığı için ipoteklenen araziler, Demirören'in kredi borcunu ödememesi üzerine Ziraat Bankası’na geçti.

Demirören Holding in Göktürk teki arazilerinin akıbeti belli oldu!

İBB ESKİ PLANLARI İŞARET ETTİ

- Mahkeme kararından sonra arazi plansız kalınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Göktürk Mahallesi Kemer Country Yerleşkesi İçinde Yer Alan Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışması başlatıldı. 

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü 31 Mart 2020'de düzenlediği raporda, yeni hazırlanacak planda 19 Haziran 2003'te onaylı 1/5000 ölçekli Göktürk Nazım İmar Planı ile yine aynı tarihte onay verilen 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı’na uyumlu olmasını talep etti.

- Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ise 24 Ağustos 2020'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yollayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay verilen planın yetki unsuru yönünden iptal kararı alındığını ifade ederek teknik ve kullanım hakkı yönünden dava edilmediğini vurguladı. 

İBB MECLİSİ ZİRAAT’İN TALEBİNİ REDETTİ

- Bakanlık tarafından hazırlanan planların olduğu gibi İBB tarafından onaylanmasını talep eden Ziraat Bankası, özetle arazilerin konut imarlı hale getirilmesini istedi. 

- İBB Meclisi İmar Komisyonu ise Kemer Country Yerleşkesi'nde bulunan muhtelif parsellerde 2003'te hazırlanan plan koşullarına dönülmesini uygun buldu. Yani golf sahalarına imar planıyla inşaat onayı sunan düzenlemeyle ilgili Ziraat Bankası’ndan gelen talebi onaylamadı. 

- İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İBB Meclisinin 11 Kasım 2020'deki 2. birleşiminde okunarak, oybirliği ile onaylandı. 

 Demirören Holding in Göktürk teki arazilerinin akıbeti belli oldu!

ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKARDILAR

- Ziraat Bankası'nın karşılığında milyarlarca TL krediyle devir aldığı arazileri 20 Nisan 2020'de internet üzerinden e-ihale usülü satışa sunduğu belirlendi. 

Kemer Country sakinlerinin itirazının ardından ilanlar kaldırıldı ve satış durduruldu. İlanlara göre, 21 adet arsanın toplam muhammen bedeli 366 milyon dolar olarak belirlendi. Söz konusu ilanlarda bazı parsellerin konut imarına sahip olduğu ifade edildi. 

Fakat şu an araziler spor alanı imarına sahip. Dolayısıyla söz konusu alanlarda villa inşa edilemeyeceği için gayrimenkulleriin değeri azaldı.

Demirören Holding'in Göktürk'teki ipotekli arazilerinin imar planı iptal edildi!