13 / 08 / 2022

Deniz GYO 2021 yılı için DRT Bağımsız Denetim ile anlaştı!

Deniz GYO 2021 yılı için DRT Bağımsız Denetim ile anlaştı!

Deniz GYO'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin genel kurul kararının tescil ve TTSG'de ilanı hakkında açıklama yaptı. 

Deniz GYO tarafından 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  (Deloitte Touche Tohmatsu üye şirketi) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimiz Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiş ve  5 Nisan 2021 tarih, 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlan

Deniz GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  (Deloitte Touche Tohmatsu üye şirketi) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimiz Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve  05.04.2021 tarih, 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.