Deniz GYO tespit davası bildirisini yayınladı!

Deniz GYO tespit davası bildirisini yayınladı!

Deniz GYO bildirimi 22.08.2016 tarihinde yapılan, Şirketimiz aleyhine İstanbul 19.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 2016/299 Esas sayılı dosya ile açılan dava hakkında bilgilendirme yayınladı.


Deniz GYO bildirimi 22.08.2016 tarihinde yapılan, Şirketimiz aleyhine İstanbul 19.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 2016/299 Esas sayılı dosya ile açılan dava hakkında bilgilendirme yayınladı. 


Kap Açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı  "Özel Durumlar Tebliği"nin  23.maddesi 7.fıkrası gereği yapılan açıklamadır. Bilgisi 22.08.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile duyurulan, davacı Securinet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.tarafından İstanbul 19.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan 2016/299 Esas sayılı dosya ile Şirketimize aleyhine açılan "Tespit" davasında yeni bir gelişme olmamıştır.