Nurol GYO genel kurul bildirisini yayınladı!

Nurol GYO genel kurul bildirisini yayınladı! Nurol GYO genel kurul bildirisini yayınladı!

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya göre Nurol GYO genel kurul bildirisini yayınladı.Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya göre Nurol GYO genel kurul bildirisini yayınladı.


Kap Açıklaması:

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi.

4 - 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2016 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.

7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakkının belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

9 - 2016 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

10 - 2016 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.

11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

12 - Dilek, temenniler ve kapanış.