Deniz GYO'dan ortaklık davası açıklaması!

Deniz GYO'dan ortaklık davası açıklaması!

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada ortaklık davasına ilişkin bildirim yayınlandı.


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada  ortaklık davasına ilişkin bildirim yayınlandı. 


Kap Açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 23.maddesi 7.fıkrası gereği yapılan açıklamadır. KAP'ta 28.03.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile duyurulan, davacı Göksu Alışveriş Merkezi (Ankara İli, Etimesgut İlçesi-Eryaman) tarafından İstanbul 7.Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde 2016/218 Esas sayılı dosya ile Şirketimiz aleyhine açılan  Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli) dava ile ilgili yeni bir gelişme olmamıştır.