Deniz GYO'dan tasarrufun iptali davası açıklaması!

Deniz GYO'dan tasarrufun iptali davası açıklaması! Deniz GYO'dan tasarrufun iptali davası açıklaması!

Securinet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.tarafından Deniz GYO'ya açılan "Tasarrufun İptali" davasında yeni bir gelişme olmadı.

Securinet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.tarafından Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na  açılan "Tasarrufun İptali" davasında yeni bir gelişme olmamıştır.Açıklamalar


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin 23.maddesi 7.fıkrası gereği yapılan açıklamadır.


Bilgisi 07.04.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile duyurulan, davacı Securinet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.tarafından İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 2016/144 Esas sayılı dosya ile Şirketimiz aleyhine açılan "Tasarrufun İptali" davasında yeni bir gelişme olmamıştır.