Deprem sigortasına zam geldi!

Deprem sigortasına zam geldi!Zorunlu Deprem Sigortası'nda metrekare bedelleri; çelik, betonarme, karkas yapılarda 640 lira oldu


 ''Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat'', Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

 Buna göre, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri; çelik, betonarme, karkas yapılarda 590 liradan 640 liraya, yığma kagir yapılarda 425 liradan 460 liraya, diğer yapılarda ise 220 liradan 240 liraya çıkarıldı.

 Buna karşın, Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde 150 bin liradan fazla olamayacak.

 Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına sigorta yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca yetkilendirilmiş diğer kuruluşlar tarafından yapılacak. Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı, peşin olarak tahsil edilecek. Prim tutarının, taksitler Kuruma yansıtılmamak koşuluyla, kredi kartı ile veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkün olacak.

 Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca Zorunlu Deprem Sigortası yapmaya yetkilendirilmiş söz konusu diğer kuruluşlara ödenecek komisyon, zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için yüzde 12,5 oranını, diğer illerde bulunan rizikolar için ise yüzde 17,5 oranını aşmamak üzere yönetim kurulunca belirlenecek.
Akşam