Dersaadet Gayrimenkul Organizasyon Eğitim Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dersaadet Gayrimenkul Organizasyon Eğitim Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dersaadet Gayrimenkul Organizasyon Eğitim Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir’de 80 bin TL sermaye bedeli ile Fuat Yavaş tarafından kuruldu.Dersaadet Gayrimenkul Organizasyon Eğitim Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir’de 80 bin TL sermaye bedeli ile Fuat Yavaş tarafından kuruldu.


Dersaadet Gayrimenkul Organizasyon Eğitim Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Konusu:

A) Emlak-İnşaat 1) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksler, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarma, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerinde irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Her türlü gayrimenkul konusunda danışmanlık yapmak. Her türlü inşaat taahhüt işleri konut,işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları,fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma,eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler,yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10) Dekorasyonla ilgili spor sahalarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak 11) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13) Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14) Emlak alım satımında aracılık hizmeti vermek. Emlakçılık faaliyetinde bulunmak. 15) Emlak danışmanlığı ve ekspertiz hizmetleri vermek.  B) Organizasyon 1) Şehir içi veya şehir dışı gezilerinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere şöförlü ve şöförsüz her türlü motorlu araçlar kiralamak, kiraya vermek almak ve satmak. 2) Ticari firmalara, devlet kuruluşlarına, şahıslara her türlü araçları, araç filolarını kiraya vermek, kiralamak, almak, satmak. 3) Amaçların tahakkuku için her türlü nakil vasıta almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 4) Oto kiralama ile ilgili her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 5) Şirket oto kiralama ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, kiralanması, kiraya verilmesi. 6) Konusu ile ilgili araçların oto parçalarının, iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 7) Her türlü reklam, broşür, ilan, film, fotoğraf ve benzerlerinin basımını, çekimini, yayım ve organizasyonları, her türlü gazeteye ilanlar verme. 8) Matbaacılıkla ilgili malzemelerinin, kağıt ve kağıt ürünlerinin alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak. C) Eğitim 1) Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Kanunların izin verdiği her seviyede ana okulu, kreş, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. 2) Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak. 3) Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, muhasebe, modelistlik, stilistlik vb) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek  4) Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek. 5) Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir. 6) Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler
Dersaadet Gayrimenkul Organizasyon Eğitim Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Kayabaşı Mh.Kayaşehir Blv. B3-B4 Bl 28 A/54 Başakşehir