10 / 08 / 2022

Devre mülk genel kurullarında nasıl oy kullanılır?

Devre mülk genel kurullarında nasıl oy kullanılır?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde devremülk genel kurulunda oy kullanımının nasıl olması gerektiğini kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o köşe yazısı...Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde devremülk genel kurulunda oy kullanımının nasıl olması gerektiğini kaleme aldı. Tamer Heper'e bir okuyucusu, "Devremülk genel kurulunda kullanılacak oy sayısı, bağımsız bölüm sayısı kadar mı yoksa hissesi bulunan herkes mi oy kullanır?" sorusunu yöneltti. 

Devre mülk genel kurullarında nasıl oy kullanılır?

İşte Tamer Heper'in o soruya verdiği yanıt: 

***

Devremülklerde bir bağımsız bölümün birden fazla maliki vardır. Dolayısı ile her hisse sahibinin bir oyu olacak şekilde oy kullanılmaz. Ortak gayrimenkullerde, ortaklardan biri görevlendirilir ve o ortak toplantıya katılarak oy kullanır. Dolayısı ile devremülklerde de ortak sayısı kadar oy hakkı yoktur, bağımsız bölüm başına oy hakkı vardır. Bir bağımsız bölümün devremülk ortakları, kendi aralarında bir kişiyi temsilci olarak görevlendirir ve o kişi toplantıda görüşmelere katılarak oy kullanır. Yani oylar bağımsız bölüm başına kullanılır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 31’inci maddesinde “Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa kat malikleri kurulunda bunları, içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder” demektedir. Görüldüğü gibi oy kişilerle belirlenmez. Bağımsız bölüm ile belirlenir ve devremülkte de her bağımsız bölüm için bir oy hakkı vardır. G G G G G Devremülk konusu açılmışken devremülklerle ilgili akla gelen ve çok sorulan sorulardan birine açıklık getirmek isterim. 

Devre mülk genel kurullarında nasıl oy kullanılır?

Soru şu; devremülk sahibi dönemi geldiğinde evinin boşaltılmadığını, bir önceki dönem sahibinin evden çıkmadığını görürse ne yapacak? Mahkemeye gidip aylarca belki de yıllarca uğraşacak mı? Bu soruda elbette haklılık payı çok. Ancak yine Kat Mülkiyeti Kanunu’nda buna çözüm getirilmiştir. 

Çözümle ilgili madde şöyledir: “Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahibinin birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirinin (örneğin kaymakamın) emri ile başkaca bir işlem tebligata lüzum kalmadan derhal zabıtaca boşaltılır.” Böylece pek çok devremülk sahibinin aklındaki bu soruyu da gidermiş oldum. Zira yaz hazırlığı yapmakta olunan günümüzde benzer soruların artacağı kanaatindeyim.

Devremülk alırken nelere dikkat etmeli?

Konut ve devre mülk alımlarındaki mağduriyetler gideriliyor!

Vasiyetname nasıl yapılır? İşte o 3 yol!