Devremülk sahibinin tasarruf hakkı!

Devremülk sahibinin tasarruf hakkı! Devremülk sahibinin tasarruf hakkı!

Devremülk sahibinin tasarruf hakkı kat mülkiyetine çevrilmiş bağımsız bölümlerden bazıları üzerinde geçerli olduğundan, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, bunun için diğer bağımsız bölüm maliklerinden izin almasına gerek kalmıyor...


Devremülk sahibi kimdir?


Devremülk hakkı sahibi, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir bağımsız bölümden, yılın belli dönemlerinde ve müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanmak üzere kurulan  irtifak hakkından yararlanan kişilere deniyor. 


Devremülk sahibinin tasarruf hakkı!


Devremülk hakkı, bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebiliyor. Deveremülk sahibinin  tasarruf hakkı mirasçılarına intikal edebiliyor. Ayrıca devremülk üzerinde, bu hakla bağdaşan ayni 

haklarda bulunuyor. Örneğin devremülk sahibi, hissesini satabiliyor, bağışlayabiliyor, takas veya ipotek edebiliyor. 


Devremülk hissesinin devredilmesinden sonra devremülk hakkı da bu hisseye bağlı olarak yeni sahibine geçmiş oluyor. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devremülk sahibi tasarruf hakkı nın kullanımını başkalarına bırakabildiğinden dolayı, tesis edilecek intifa veya sükna hakkı ile kira sözleşmesinin de tapu kütüğüne tescili mümkün olabiliyor.


Devremülk sahibinin tasarruf hakkı kat mülkiyetine çevrilmiş bağımsız bölümlerden bazıları üzerinde geçerli olduğundan, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, bunun için diğer bağımsız bölüm maliklerinden izin almasına gerek kalmıyor.Devremülk aidatları!
Devremülk dezavantajları!
Devremülk sözleşmesinden cayma hakkı!
Devremülk değişim sistemi!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com