14 / 08 / 2022

Devremülk sözleşmesi nasıl feshedilir?

Devremülk sözleşmesi nasıl feshedilir?

Devre mülk sözleşmesi imzalandıktan sonra tesis beğenilmediği takdirde alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde her zaman bulunuyor. Peki Devremülk sözleşmesi nasıl feshedilir?... cevabı haberimizde.
Devremülk sözleşmesi nasıl feshedilir?


Devremülk sözleşmesi imzalandıktan sonra tesis beğenilmediği takdirde alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor. Tabi bu cayma hakkı sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde olabiliyor. Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre yapılan devre mülk alımlarında 10 günlük cayma hakkı bulunuyor. Bu 10 günlük devremülk cayma hakkı sözleşmenin tesiste imzalandığı tarihten itibaren başlıyor. Eğer sözleşme tesiste imzalanmadıysa devremülk sözleşmesi nasıl feshedilir?: Bu durumda da alıcının tesisten yararlanmaya başladığı ilk günden itibaren başlıyor. Bazı şirketler devremülk sözleşmesini feshetmek isteyen kişilere telefonda yardımcı olabileceklerini söylüyorlar. Ancak telefonla yapılan ‘Cayma bildirimi’ geçerli olmuyor. Cayma bildirimi noter kanalı yada ilgili firmanın yetkilisine imza karşılığı tebliğ edilen ‘Cayma bildirimi’ ile oluyor.


Kapıda yapılan satışlar yoluyla devremülk sahibi olan kişiler tesisi gördükleri tarihten itibaren 7 gün içinde devremülk sözleşmesini feshedebiliyor. Yargıtay kararına göre sözleşmeden cayma süresi sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren değil ‘tecrübe ve muayene tarihinden’ yani tatil yerinin alıcı tarafından görüldüğü günden itibaren başlıyor. Devre tatil evini ya da evin konumunu beğenmeyen müşteri, devre tatil sözleşmesinden cayarak ödediği paraları geri isteyebiliyor. 


Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda devremülk sözleşmesi nasıl feshedilir?


Yargıtay’ın bozma kararına konu olan dava,  Ankara  1. Tüketici Mahkemesi’nde görüldü.

- MahkemedeT. Oral adlı vatandaş, bir inşaat şirketiyle 600 dolarını peşin, kalan 5 bin 900 doları için 26 senet vermek suretiyle 1998’de devremülk sözleşmesi yaptı.

- Ancak 2001 yılına kadar tatil imkanından yararlanamayan Oral, sözleşmeye konu olan tatil köyünün mevcut olmadığını öne sürerek sözleşmenin iptali ve ödediği paraların geri verilmesi için dava açtı.  

- Ankara 1. Tüketici Mahkemesi, davacının süresi içinde cayma hakkını kullanmadığı ve senetlerin bir kısmını ödeyerek sözleşmeyi benimsediğini belirterek davanın reddine karar verdi.

 

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise cayma hakkını kullanma süresinin, sözleşmenin yapıldığı tarihte değil, devre tatil yerinin müşteri tarafından görüldüğü tarihte başlayacağına dikkat çekerek, yerel mahkemenin kararını bozdu. 

- KARARDA  devre tatil sözleşmelerinin kapıdan satış niteliğinde olduğuna dikkat çekildi.


1) Kapıdan satış,

2) işyeri gibi satış mekanları dışında yapılan tecrübe ve muayene şartlı satışlar olarak tanımlandı.

3) Yasaya göre, bu tür sözleşmelerde alıcının 7 günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna kadar malı kabul edebileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeden reddetmekte de serbest olduğuna dikkat çekildi.

4) Dava dosyasında, taraflar arasındaki ihtilafın cayma hakkına ilişkin 7 günlük sürenin ne zaman başlayacağı konusunda yaşandığı belirtilerek şu açıklama yapıldı: “Satışın tecrübe ve muayene koşullu olduğu açık ve belirgin olduğuna göre, cayma süresinin malın tüketiciye ulaştığı tarihten itibaren başladığının kabulü gerekir.

5) Tüketicinin Korunması Kanunu ve Borçlar Kanunu’na göre tecrübe ve muayene şartıyla yapılan satış sözleşmesinden dönme hiçbir objektif koşula bağlanmamış, tamamen tüketicinin iradesine bırakılmıştır.

6) Sözleşmenin taraflarca imzalanması ile cayılıp cayılmayacağının bildirilmesi arasındaki sürede sözleşme henüz hükümlerini doğurmaz.” Devremülk devri nasıl yapılır?
Devremülk nasıl alınır?
Devremülk nasıl kiralanır?
Tapulu devremülk nedir?Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com