DHMİ Antalya Havalimanı'ndaki terminalleri kiraya veriyor!

DHMİ Antalya Havalimanı'ndaki terminalleri kiraya veriyor!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı'nın İç/Dış Hatlar, Genel Havacılık, CIP Terminalleri ve Mütemmimlerinin İşletme Haklarını kiraya veriyor. İhalenin geçici teminat tutarı 40 milyon Euro olarak belirlendi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı'nın İç/Dış Hatlar, Genel Havacılık, CIP Terminalleri ve Mütemmimlerinin İşletme Haklarını kiraya veriyor. Kiralama ihalesi için son teklif verme tarihi 1 Aralık günü saat 9:30 olarak belirlendi. İhalenin geçici teminat tutarı 40 milyon Euro olarak belirlendi. 

DHMİ Antalya Havalimanı ndaki terminalleri kiraya veriyor!

İlan metni:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 

21.04.2005 TARİH VE 5335 SAYILI KANUNUN 33. MADDESİ KAPSAMINDA: ANTALYA HAVALİMANININ KAPASİTE ARTIRIMINA YÖNELİK İLAVE YATIRIMLARIN YAPIMI İLE İÇ/DIŞ HATLAR, GENEL HAVACILIK, CIP TERMİNALLERİ VE MÜTEMMİMLERİNİN İŞLETME HAKLARININ KİRALANMAK SURETİYLE VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

1. Söz konusu işe ait ihale, 01/12/2021 günü saat 10.00'da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1.Kat Konferans Salonunda İhale Komisyonunca İstekliler ve Kamuoyu huzurunda kapalı zarf içerisinde teklif almak suretiyle Açık Arttırma usulüne göre yapılacaktır. 

2. Thaleve katılmak için ihale dosyasının KDV Dahil 100.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir. Ancak İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü KÖl Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Tahakkuk ve Tarifeler Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilirler. 

3. Thaleve istirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV dahil 100.000.- TL'yi DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya kurum içerisinde bulunan Türkiye Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte Kamu Ozel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı ihale İşleri Tahakkuk ve Tarifeler Şube Müdürlüğü 336 no'lu odaya müracaat ederek dosyalarını alabileceklerdir. Bunun yanı sıra dosya bedelini Vakıfbank DHMİ Bağlı Şubesi (TL) TR130001500158009545790563 IBAN nolu hesabına yatırmaları ve buna dair makbuz ile iletişim bilgilerini [email protected] dhmi.gov.tr adresine göndermeleri halinde isteklilere kullanıcı adı ve şifre verilecektir. Istekliler, bahse konu kullanıcı adı ve sifre ile bulut.dhmi.gov.tr adresinden ihale dosyasına ulaşabileceklerdir. (İhale bedeli faturası için DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.) Istekliler bu iki usulden birini tercih edebileceklerdir. 

4. Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30'a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından idarenin Köl Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Tahakkuk ve Tarifeler Şubesine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta,kargo vb. yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 
5. İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranılacak şartlar İhale Şartnamesinin 5. Maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 40.000.000.-EURO (kırkmilyon EURO)veya ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankasi Döviz Satış Kuru karşılığı; a) Tedavüldeki Türk Lirası, b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, c) Hazine tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 

6. Anılan iş 21.04.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 33. Maddesinde belirtilen Usul ve Esaslar Dahilinde yürütülecektir. 

7. İhale 2886 ve 4734 sayılı Devlet İhale Kanunlarına tabi olmayıp, Idare uygun teklifi tespit etmede, kiralama ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.
DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO:32 06330 ETİLER/ANKARA
TELEFON (312) 204 2305 / 204 2725 FAX: (312) 213 74 57