29 / 03 / 2023

DHMİ'den kiralık işyerleri

DHMİ'den kiralık işyerleri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'daki GAP Uluslararası Hava Meydanı'nda bulunan işyerlerini kiraya verecek. Detaylı bilgi için tıklayın!İlanın tam metni aşağıda

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) :

1 - GAP Uluslararası Hava Meydanı terminal binasında;

- 4 adet rent a car mahalli beheri KDV hariç aylık 350.-YTL. (üçyüzelli Yeni Türk Lirası),

- Dış hat giden yolcu salonunda bulunan Z-99 Nolu café-bar mahalli KDV hariç aylık 400,-YTL. (dörtyüz Yeni Türk Lirası),

- Üst katta bulunan cafe-bar mahalli KDV hariç aylık 600,-YTL (altıyüz Yeni Türk Lirası),

- 3 adet satış standı mahalli beheri KDV hariç aylık 400,-YTL. (dörtyüz Yeni Türk Lirası),

- 3 adet banaka mahalli beheri KDV hariç aylık 500,-YTL. (beşyüz Yeni Türk Lirası),

- 2 adet döviz bürosu mahalli beheri KDV hariç aylık 400,-YTL (dörtyüz Yeni Türk Lirası),

muhammen bedeller üzerinden açık artırma usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek 1'er (bir) yıl müddetle kiraya verilecektir.

2 - Kiralık mahallere ait sözleşme ve ihaleye katılma şartları DHMİ Genel Müdürlüğü Hasılat Dairesi Başkanlığından veya DHMİ GAP Uluslararası Meydan Müdürlüğünden KDV hariç 50,-YTL (elli Yeni Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

3 - Söz konusu ihaleye katılmak isteyenler;

- Rent a car mahallerinin beher hacim için 1.000,-YTL. (bin Yeni Türk Lirası),

- Satış standı mahallerinin beher hacim için 1.000,-YTL. (bin Yeni Türk Lirası),

- Banka mahallerinin beher hacim için 1.000,-YTL. (bin Yeni Türk Lirası),

- Döviz bürosu mahallerinin beher hacim için 1.000,-YTL. (bin Yeni Türk Lirası),

- Cefe-bar mahallerinin beher hacim için 1.500,-YTL. (binbeşyüz Yeni Türk Lirası),

geçici teminat verilecektir.

4 - Kiralanacak rent a car, satış standı ve cafe-bar mahallerine talip olanlar 9/8/2007 günü saat 12.00'ye kadar, banka ve döviz bürosu mahallerine talip olanlar 10/8/2007 günü saat 12.00'ye kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ GAP Uluslararası Meydan Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - Söz konusu mahaller ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

6 - İhale;

Rent a car, satış standı ve café-bar mahalleri için 9/8/2007 günü saat 14.00'de,

Banka ve döviz bürosu mahalleri için 10/8/2007 günü saat 14.00'de,

DHMİ GAP Uluslararası Meydan Müdürlüğünde yapılacaktır.

7 - İdaremiz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

KONYA YOLU 06330 ETİLER/ANKARA

TEL: (312) 212 39 70 FAX: (312) 212 54 22

 
Geri Dön