Dikkat! Emlak vergisi ödemeleri yarın başlıyor!

Dikkat! Emlak vergisi ödemeleri yarın başlıyor! Dikkat! Emlak vergisi ödemeleri yarın başlıyor!

Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı olarak tahsil edilen emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri yarın başlıyor.Türkiye sınırları içerisinde bulunan gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Emlak vergileri mülk sahipleri ödemelerini her yıl iki ayrı taksit halinde yapıyor.

Arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak verilen emlak vergisi ödemeleri her yıl olduğu gibi bu yılda mart ve kasım aylarında yapılıyor. 1319 sayılı Kanunu kapsamında yılda iki kez ödenen emlak vergisi ikinci taksit dönemi yarın başlıyor.

Kira geliri olan vergi mükellefler için emlak vergisi  yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılarak uygulanıyor.  Vergi oranları ise arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üç olarak uygulanıyor. Büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar için de yüzde 100 artırımlı uygulanıyor.

Emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi ödemeleri taşınmazın bulunduğu belediyeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi veya E-devlet platformu üzerinden yapılabiliyor. Emlak vergisi yeniden değerleme oranı 2019; 2018 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73'ün yarısı; yani yüzde 11,865 olarak açıklandı.

Vergi değeri

1- Meskenin 2018 yılına ait emlak vergi değeri : 140.000,00 TL
2- 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (Yüzde 23,73/2) : Yüzde 11,865
3- Meskenin 2019 yılı emlak vergi değeri ( 1+(1x2)) : 156.611,00 TL
4- Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginn tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 156.000,00 TL

200 metrekare sınırı

Hak sahiplerinin evleri brüt 200 metrekareyi geçmediği durumlarda emlak vergisi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. 

Kimler muaf?

Hiçbir gelir olmayan, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitler, dul ve yetimler, işsizler emlak vergisi ödemiyor.

Emlak vergisi ödeme tarihleri!