Dilekçe Komisyonu "işi tatlıya bağladı"

Dilekçe KomisyonuTBMM Dilekçe Komisyonu, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasındaki anlaşmazlıktan dolayı, gecekondu dönüşüm bölgesinde aldığı taşınmazın tapusunu alamayan vatandaşa tapusunun bir an önce verilmesi için, Milli Emlak Dairesi Başkanlığına


2003 yılında, Mamak'taki gecekondu dönüşüm alanında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın açtığı ihaleye katılarak, iki taşınmazı satın alan Muzaffer Şener isimli vatandaş, sözkonusu yerlerin imar planlarında konut yeri olarak gözükmemesi sebebiyle tapusunu alamamıştı. Konuyu görüşen Komisyon, Bakanlıklar arasında yorum farkı sebebiyle mağdur olan Şener'in, taşınmazların devredildiği TOKİ'ye başvurması gerektiğini belirtti ve ayrıca Milli Emlak Dairesi'nin de tapu çalışmalarına hemen başlaması istendi.


(Türkiye)