Çukurova Balkon

Diyarbakır'da 8 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Diyarbakır'da 8 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu! Diyarbakır'da 8 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Kaynartepe Mahallesi'nde yer alan akaryakıt istasyonu vasıflı gayrimenkul 8 milyon 102 bin 53 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Kaynartepe Mahallesi'nde yer alan akaryakıt istasyonu vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 8 milyon 102 bin 53 TL bedel isteniyor.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Diyarbakır İl, Bağlar İlçe, 4095 Ada, 3 Parsel, KAYNARTEPE Mahalle/Köy, Dosyada bulunan bilirkişi raporunda; İpotek Borçluları 1073/2400 hissesi Necati Topalan: Mustafa Kemal Oğlu ve 1073/2400 hissesi Recai Topalan: Mustafa Kemal Oğlu'nun müşterek mülkiyet ile sahip oldukları 4095 ada 3 nolu parselin üzerinde bulunan yapılar ve imalatlar olarak; Akaryakıt istasyonu kanopisinin 225 metrekare büyüklüğünde olduğu, kolon ve kirişlerinin çelik karkas. Üst Kaplama Galvaniz Trapez, Alt Kaplamasının Alüminyum olduğu, yan cephe giydirmesinin Alüminyum kompozit panel olduğu. Kanopi sökülebilir malzeme olması sebebiyle taşınmazın mütemmim cüzü olarak değerlendirilmeyecektir. Akaryakıt İstasyonu içeresinde bulunan 2003 yılı inşaalı, bodrum+bodrum asması+zemin+zemin asması+l.kat ve 2.kat olmak üzere toplam 6 katlı binanın betonarme karkas olarak inşa edildiği, Isıtma sisteminin merkezi klima ile sağlandığı ve asansörlü olduğu, Bağlar belediyesinin hazırlamış olduğu yapı ruhsatı ve mimari proje incelendiğinde yapının 4 katlı olduğu bodrum asma ve son katın kaçak olarak yapıldığı belirlenmiştir.

Kıymeti : 8.102.053,96 TL
1. Satış Günü : 04/02/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 21/03/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Ek Hizmet Binası) - Diclekent Bulvarı Park Orman Karşısı Adliye Ek Hizmet Binası Mezat Salonu KAYAPINAR / DİYARBAKIR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7712 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.