Doğtaş Kelebek Mobilya, 62 yeni mağaza açacak!

Doğtaş Kelebek Mobilya, 62 yeni mağaza açacak!

Kelebek, yıl sonuna kadar mağaza açmayı Yurdışında 52'si Doğtaş, dokuzu Kelebek Mobilya ve Kelebek Mutfak olmak üzere toplam 61 mağazası bulunan Doğtaş Kelebek, orta vadede bu sayıyı 120'ye çıkarmayı planlıyor.Kelebek, yıl sonuna kadar mağaza açmayı Yurdışında 52'si Doğtaş, dokuzu Kelebek Mobilya ve Kelebek Mutfak olmak üzere toplam 61 mağazası bulunan Doğtaş Kelebek, orta vadede bu sayıyı 120'ye çıkarmayı planlıyor. Büyüme hedefleri doğrultusunda altyapı ve fabrika yatırımlarını artırıp, üretim hattını genişlettiklerini söyleyen Doğtaş Kelebek CEO'su Hulusi Acar, global pazardaki konumlarının ise her sene daha da güçlendiğine dikkat çekti. 


Acar. "2015'te Doğtaş, Kelebek ve Kelebek Mutfak olmak üzere toplam 60 yeni mağaza hizmete açtık. 2016 sonuna kadar Doğtaş'ta yurtiçinde 20, yurtdışında 15. Kelebek Mobilya ve Mutfak'ta ise yurtiçinde 20, yurtdışında ise 7 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz" dedi. 


Yeni iş ortaklıklarıyla ilgili görüşmelerinin sürdüğünü açıklayan Hulusi Acar, mağazalaşma konusunda yatırım taleplerini titizlikle değerlendirdiklerini aktardı. Özellikle İstanbul, Ankara,  İzmir  gibi büyük illerdeki kentsel dönüşüm projelerinin önemli bir fırsat yarattığına dikkat çeken Acar, "Yurt içi ve dışında hedef pazarlara yönelik stratejimiz çerçevesinde güçlü bir bayi ağı oluşturuyoruz. Artık yurtiçindeki bayüerimiz dış pazara bizimle birlikte açılmak istiyor. Eskişehir bayimizle Almanya'da mağaza açtık ve yeni yatırımları konuşuyoruz. Ayrıca yurtdışındaki yabancı yatınmcüar da markamızla iş yapmak istiyor" ifadelerini kullandı. 


2018 yılı sonuna kadar üç kat büyümeyi hedefliyor Son dönemde Ortadoğu ve Avrupa'daki yatırımlara yoğunlaştıkları bügisini veren Hulusi Acar, 2016 yılı içinde Kerkük ve Medine'de ikinci, Londra'da ise beşinci Doğtaş mağazasını hizmete açtıklarının altını çizdi. Doğtaş Kelebek'in küresel ölçekte anüan bir şirket olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Acar, şu anda Avrupa'da, Ortadoğu'da hatta Amerika'da büyüme planlan yaptıklarım büdirdi. 


Doğtaş Kelebek'in 2013 yılında geçekleşen birleşmenin ardından geçen üç yüda yüzde 82 büyüdüğüne dikkat çeken Hulusi Acar, 2015 yılındaki büyümelerinin yüzde 15'i bulduğunu büdirdi. Ayrıca, 2012 yü sonu itibarıyla 204 müyon TL olan konsolide cironun 2015 yüı sonunda 373 müyon 343 bin liraya ulaştığı bügisini veren Acar, "2018 yü sonu hedefi olarak üç kat büyüme öngörüyoruz. Böylece 2018 sonu itibarıyla 1 müyar TL ciroyu aşan bir şirket olmayı hedefliyoruz. Orta vadede ise küresel bir mobüya devi olmak için çalışıyoruz" diye konuştu. 


37 milyon liralık ihracat yaptı 2015 yümdaki cirodan yurtdışı satışlarının aldığı payın ise 37 müyon liraya ulaştığını düe getiren Hulusi Acar, 2016'da ihracata yönelik çalışmalarının devam ettiğini, özellikle Avrupa ve Ortadoğu'ya yatırımlarının sürdüğünü vurguladı. Amerika'da büyüme arayışı içinde olduklarını anlatan Acar, kısa vadede Yakın ve Uzakdoğu p az arma girmeyi hedeflediklerini söyledi. Hindistan pazarının da hızlı bir gelişme kaydettiğine vurgu yapan Acar, Brezüya ve Çin'e de ürün satmak istediklerini üetti. Ortadoğu ve Rusya pazarlarındaki sorunların ihracatta beklenen büyümeyi engellediğini belirten Acar, "Ortadoğu pazarında Doğtaş markamız çok güçlü. Avrupa başta olmak üzere Suudi Arabistan, Cezayir gibi stratejik hedef pazarlarda da Doğtaş ve Kelebek markamızı yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

 

Tasarım ve Ar-Ge Merkezi'ni açtı Mobüya sektöründe tasarım ve ArGe'nin önemine değinen Hulusi Acar, küresel bir marka olmanın ön koşullarından birinin güçlü bir teknik ekipten geçtiğinin altım çizdi. Bu kapsamda Tasarım ve Ar- Ge Merkezi'ni 2015 yılında İstanbul Acıbadem 'de açtıkla rı bügisini veren Hulusi Acar, burada altısı tasarımcı olmak üzere 21 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Tasarım ve Ar-Ge Merkezi'nde yeni fikirler ürettiklerini anlatan Acar, şöyle devam etti: "Burada tasarım fikrinin oluşmasından ürüne ticari kimlik kazandırümasına kadar tüm aşamaları titizlikle ele alıyoruz. Buradan çıkan yenüikçi ve inovatif tasarımlarımızla global pazarda yarışacak koleksiyonlar üretir hale geldik. Güçlü ürün portföyü, güvenüir imajı ve yüksek müşteri memnuniyetiyle şirketimizin performansı her geçen yü daha da yükseliyor ve sektör içindeki konumu güçleniyor."


 Hem Doğtaş hem Kelebek'te 2016 koleksiyonlarım ocak ayında gerçekleşen İSMOB Fuan'nda ilk kez lanse ettiklerini söyleyen Acar, sonbahar kış koleksiyonlarına yönelik çalışmaların ise devam ettiğini ve Eylül 2016 itibarıyla da yeni serilerini pazara sunacaklarına dikkat çekti. Dünya