09 / 02 / 2023

Doğuş GYO 2018'in ilk 6 ayına ait faaliyet raporunu yayınladı!

Doğuş GYO 2018'in ilk 6 ayına ait faaliyet raporunu yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6 aylık faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı...Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2018 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Doğuş GYO'nun sorumluluk beyanı:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 9 Ağustos 2018
KARAR SAYISI : 2018/31
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ  GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 9 Ağustos 2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan, 

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği" çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2018 -30.06.2018 faaliyet dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, 

b) Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, solo olarak hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

c) Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Tebliğ uyarınca solo olarak hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,  

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 


Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için tıklayın
Geri Dön