29 / 11 / 2022

doğuş gyo faaliyet raporu

doğuş gyo faaliyet raporu

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tabloları belli oldu.

Doğuş GYO faaliyet raporuna iki ödül birden!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Doğuş GYO) 2020 yılı Faaliyet Raporu iki ödül birden aldı.

Doğuş GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Doğuş GYO'nun 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 tarihlerinde hasılatı 108 milyon 104 bin 604 TL oldu. 

Doğuş GYO'dan yılın ilk yarısında 83 milyon TL hasılat!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınladı. 

Doğuş GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

Doğuş GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Doğuş GYO 2020 faaliyet raporu!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Doğuş GYO 3 aylık faaliyet raporu!

Doğuş GYO, 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınladı...

Doğuş GYO 2018'in ilk 6 ayına ait faaliyet raporunu yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6 aylık faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Doğuş GYO 2017 faaliyet raporu!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 dönemine ait faaliyet raporunu yayınladı.

Doğuş GYO 3 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada Doğuş GYO 3 aylık faaliyet raporunu yayınladı.

Doğuş GYO 2016 faaliyet raporu sorumluluk beyanını yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada Doğuş GYO 2016 faaliyet raporu sorumluluk beyanını yayınladı.

Doğuş GYO 2016 faaliyet raporu yayınlandı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada Doğuş GYO 2016 faaliyet raporu yayınlandı.

Doğuş GYO faaliyet raporu!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1 Ocak 2015 - 30 Eylül 2015 dönemine ait faaliyet raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte şirketin faaliyet raporu...

Doğuş GYO faaliyet raporu!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 dönemine ait faaliyet raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte KAP'a bildirilen rapor...

Doğuş GYO faaliyet raporu!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1 Ocak - 31 Mart dönemine ait faaliyet raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte şirketin 3 aylık raporu...

Doğuş GYO, 2022'nin ilk 3 ayında kaç lira hasılat elde etti?

Doğuş GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporunda yer alan verilere göre; şirket, 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında 46 milyon 55 bin 2 TL hasılat elde etti.

Hüsnü Akhan, yeniden Doğuş GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu! 

Hüsnü Akhan, yeniden Doğuş GYO Yönetim Kurulu başkanı olarak seçildi. 

Doğuş GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Doğuş GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihlerinde 151 milyon 169 bin 448 TL satış hasılatı elde etti. 

Doğuş GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Doğuş GYO tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemini kapsayan finansal rapora göre; şirketin belirtilen dönemdeki hasılat rakamı 151 milyon 169 bin 448 TL olarak belirlendi.

Doğuş GYO faaliyet raporuna iki ödül birden!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Doğuş GYO) 2020 yılı Faaliyet Raporu iki ödül birden aldı.

Doğuş GYO, Gebze Center AVM'den 2021'de ne kadar kira geliri elde etti?

Doğuş GYO portföyündeki Gebze Center AVM'den 2021 yılı sonunda elde edilen toplam kira gelirleri 46,9 milyon TL oldu.

Doğuş GYO ile Getir gayrimenkul satışı için yeniden görüşmelere başladı!

Doğuş GYO portföyündeki Doğuş Center Etiler'de kiracı olarak bulunan Getir'in talebi üzerine, tapunun İstanbul Beşiktaş Bebek Mahallesi'ndeki Doğuş Center Etiler binasındaki; 47 adet bağımsız bölümün tamamı için Getir ile satış görüşmelerine yeniden başlandı. 

Doğuş GYO 2021'de 4.9 milyon TL'lik kiralama işlemi gerçekleştirdi!

Doğuş GYO tarafından, 2021 yılı içerisinde yapılan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen kiralama işlemlerinin yıllık toplamının 4 milyon 953 bin 689 TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

Doğuş GYO'dan Maslak imar planı davasına ilişkin açıklama!

Doğuş GYO'dan Maslak imar planı davasıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Şirket, yeniden karar verilmek üzere dosyanın anılan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine kesin olarak karar verdi. 

Doğuş GYO ilk 9 ayda ne kadar satış yaptı?

Doğuş GYO tarafından yayınlanan gelir tablosuna göre; şirketin 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla net satış rakamı 131 milyon 680 bin 983 TL oldu. 

Doğuş GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Doğuş GYO'nun 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 tarihlerinde hasılatı 108 milyon 104 bin 604 TL oldu. 

Doğuş GYO'nun Maslak imar planı davası sonuçlandı!

Doğuş GYO'nun Maslak imar planı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, dava Doğuş GYO'nun lehine sonuçlandı. 

Doğuş GYO sermaye artırımı için SPK'ya başvuracak!

Doğuş GYO, 500 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2022- 2026 dönemi için 5 yıl süre ile uzatılabilmesi için gerekli izinlerin alınmasını teminen T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verildi.

doğuş gyo faaliyet raporu Haberi

doğuş gyo faaliyet raporu

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 30/06/2022 dönemine ait Sorumluluk Beyanı hakkında açıklama yayımladı. 

Doğuş GYO'nun 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda bulunan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tabloları KAP'ta yayımlandı.

Doğuş GYO tarafından yayımlanan faaliyet raporuna göre söz konusu şirket 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle 112.840.472 TL hasılat elde ederken 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle toplam kaynağı ise 2.193.962.511 TL oldu. İşte Doğuş GYO'nun KAP açıklaması...

DOĞUŞ GYO KAP AÇIKLAMASI:

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 9 Ağustos 2022

KARAR SAYISI : 2022/21

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ  GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

     Yönetim Kurulumuzun 9 Ağustos 2022 tarih ve...