Dosa Proje Danışmanlığı İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi kuruldu!

Dosa Proje Danışmanlığı İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi kuruldu! Dosa Proje Danışmanlığı İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi kuruldu!

Dosa Proje Danışmanlığı İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi bugün Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Musadın Nazırov tarafından kuruldu. 

Dosa Proje Danışmanlığı İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi bugün Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Musadın Nazırov tarafından kuruldu. 

Dosa Proje Danışmanlığı İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: İNŞAAT İŞLERİ İLE PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK ALANINDA: 1-İnşaat faaliyetleri planlamak, maliyet ve fizibilite etütleri, kontrolluk, danışmanlık hizmetleri yapmak, malzeme ve yapım sözleşmeleri düzenlemek, ihale dosyası hazırlamak, kalite kontrol hizmetleri, iş güvenliği hizmetleri, proje müşavirliği, inşaat müşavirliği, genel müşavirlik alanlarında hizmet vermek. 2-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabınıza arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6-Prefabrike inşaat,havuz inşaatı,arıtma tesisleri ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7-Her türlü dekorasyon işleri,tamirat ve boya işleri yapmak. 8-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir imar planları hazırlamak, uygulamaları yapmak. 9-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak 11-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15-Doğalgazla ilgili her türlü mühendislik fizibilite, etüd, proje, müşavirlik, kontrol, yapım, servis bakım, onarım, iç techizat, servis hatları veya sayaç okuma işlerini yapar. Yurt içinde ve yurt dışındaki şirketlerin mümessilliğini ve danışmanlığını üstlenir. 16-Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman, işyeri ve sınai vesair tesislere doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz ve diğer yakıtlarla çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis etmek, doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini yapmak, bu hizmet ve montajlar için gerekli araç gereç, makine ve yedek parça, her türlü alet ve edevatları almak, satmak, 17-Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı vesair yakıtlar ile işleyen konut ve işyerlerinde kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma cihazları ile bunların yedek parçalarının imalatı, alımı ve satımı yapmak, 18-Yangın tesisatı, buhar ve kızgın yağ tesiatı buhar ve su şartlandırma tesisatı , endüstriyel tesisat, otomatik kontrol sistemleri, soğutma tesisatı ve bunların bilcümle ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerini planlar, projelendirir, taahhüdünde bulunur, müşavirliğini yapar ve yurtiçinde ve yurt dışında ihalelerine girer. 19-Her türlü elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları, kalorifer tesisatları, mühendislik ve taahhüt işlerini yapmak, 20-Her türlü tesisat malzemesinin alım, satım ve pazarlamasını yapmak, 21- Isı ses ve yalıtım malzemelerinin imalatını, alım satımını yapmak, 22- Şirket ısıtma havalandırma klima ve sıhhi tesisat konularında proje servis ve taahhüt hizmetleri alır, yapar ve yaptırır. Bu konudaki ihalelere katılır, malzeme ve cihaz alımı, satımını , imalatını yapmak. 23-Her türlü madeni eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 24-Her türlü alüminyum doğrama, alüminyum kapı pencere, panjur işlerini yapmak, alınan işleri başka firmalara yaptırmak. 25-Her türlü metal, akrilik stand reyonları, teşhir standları, metal stand, market alışveriş arabaları imali, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 26-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak,ısı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. TURİZM ALANINDA 1-Şirket yurt içinde ve yurt ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Dosa Proje Danışmanlığı İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi adres: Selami Ali Mah.Cumhuriyet Cad. No:46/30 Üsküdar