28 / 05 / 2022

DSG İnşaat'ın iflas davasında şok gelişme!

DSG İnşaat'ın iflas davasında şok gelişme!

İstanbul Havalimanı, Rixos, Swissotel ve Four Seasons otelleri gibi yapıların inşaatlarında görev yapan DSG İnşaat, konkordato ilan etmişti. Şirket hakkında yeni bir karar verildi...İstanbul Havalimanı'nın bir bölüm kaba inşaatını, ince inşaatını ve asma tavan işlerini yapan DSG İnşaat Limited Şirketi havalimanındaki işleri uzayınca konkordato talep etmişti. 

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı tarafından 12 Nisan 2019 tarihinde verilen bir yıllık kesin mühletin, 12 Nisan 2020 günü saat 15:56'dan itibaren ve altı (6) ay süre ile uzatılmasına karar verilmişti. Ardından DSG İnşaat'ın iflasına İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflasına karar verildiği bildirilmişti. Şirket hakkında yeni bir karar çıktı. 

İstanbul 2. Ticaret Mahkemesi tarafından iflasına karar verilmiş olan DGS İnşaat hakkında bir ay içinde İstanbul 2.İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri, müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336'ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği, müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, 23 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 14:00'da İstanbul Adliyesi 3. Kat C1-305 Seminer Salonunda ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu karar verildi.

DSG İnşaat’ın görev aldığı projeler:
3. Havalimanı Projesi İstanbul, Türkiye
Rixos Mriya 5 Star Hotel Resort Yalta (Kırım), Rusya
Hilton Bursa Convention Center & Spa Bursa, Türkiye
Jumeirah Zabeel Saray Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Four Seasons Bosphorus Luxury Hotel İstanbul, Türkiye
Rixos Al Nasr Hotel Tripoli, Libya
Rixos Almaty Hotel Almatı, Kazakistan
Swissotel the Bosphorus İstanbul, Türkiye
Tripoli Congress Center Tripoli, Libya
Sipopo Congress Center Malabo, Ekvator Ginesi
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Antalya, Türkiye
Alupka Villa, Hotel & Spa Complex Yalta (Kırım), Rusya

T.C. İSTANBUL 2. İFLAS DAİRESİ

Müflisin adı, soyadı ve adresi : DSG İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ
Esentepe mah. Büyükdere cad. Oyal İş Mrk. No:108/1/205Şişli/İstanbul
İflâsın açıldığı tarih : 02.10.2020
İstanbul 2. Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:
1 – Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde İstanbul 2.İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 – Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 – Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 – 23.12.2020 Çarşamba günü saat 14:00 da İstanbul Adliyesi 3. Kat C1-305 Seminer Salonunda ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.

DSG İnşaat konkordato ilan etti!

DSG İnşaat'ın iflasına karar verildi!