Düzce'de imar düzenlemelerinde 18. madde uygulaması!

Düzce'de imar düzenlemelerinde 18. madde uygulaması!Düzce Belediyesi tarafından imar planları üzerinde tadilat ve yatırım amaçlı düzenlemeler için İmar Kanunun 18’inci madde uygulamasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Düzce belediyesi bu amaçla Düzce’de bulunan harita büroları ile birlikte proje üretiyor.Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde planlanan yatırım ve düzenlemelere yönelik projeler için İmar Kanununun 18’inci maddesi uygulanıyor. Bunun için de harita büroları ile ortak çalışmalar gerçekleştiriliyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in başkanlık ettiği toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz, Meclis Üyesi Selahattin Sert, Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Hasan Günden, İmar ve Şehircilik Müdürü Mesude Özcan katıldı.


18. Madde nedir? 


İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.Düzce Belediyesi