25 / 09 / 2022

Düzenleme ortaklık payına itiraz!

Düzenleme ortaklık payına itiraz!

Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi hizmetlere ayrılan paya düzenleme ortaklık payı deniyor. İşte, düzenleme ortaklık payına itiraz!Düzenleme ortaklık payına itiraz!

3194 sayılı İmar Yasasının 18’inci Madde Uygulama Yönetmeliğinin 4/c maddesince;  “DOP; Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile MEB’na bağlı ilk ve orta öğrenim kurumları, ibadet yeri, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden yüzde 40 kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakati ile tespit edilen karşılığı bedeli olarak karşımıza çıkıyor.


MEB’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, Yol,Meydan,Park,Otopark,Çocuk bahçesi,Yeşil saha,İbadet yeri,Karakol ile “pazaryeri” ve “toplu taşıma yeri” de DOP kesintileriyle oluşturulabiliyor. 


Düzenlene Parselasyon planlarına askıda ilanda kaldığı zaman içerisinde alakalıkurumlar nezdinda itiraz edilebiliyor. İtiraz etmeniz yargı yoluna engel olmuyor. Aynı zamanda bu itirazı yargıyada taşıyabilmeniz de mümkün. 


Düzenlemeler Belediyelerin veya Valiliklerin aldığı bir idari karar olarak karşımıza çıkıyor. Düzenlemeye tabi tutulan gayrimenkul sahipleri bakımından subjektif ve kişisel bir işlem olduğu Danıştayca kabul ediliyor.


Bu sebeple Parselasyonlara karşı dava açım süresi idari yargışama Usulü Kanununun 7/2 a maddesin gereğince yazılı bildirimin yapıldığı süreden başlıyor ve bu süre 60 gün olarak biliniyor. Bazı durumlarda Dava açma süresinin başlangıç olarak işlemin öğrenildiği tarihinde kabul ediliyor. 


Tapuda 18.madde uygulaması iptali!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com
Geri Dön