25 / 09 / 2022

Tapuda 18.madde uygulaması iptali!

Tapuda 18.madde uygulaması iptali!

İmar Kanununun 18. madde uygulamasına itiraz etmek için dava açılabiliyor. Dava, taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesinde görülüyor. İşte, tapuda 18.madde uygulaması iptali!Tapuda 18.madde uygulaması iptali!

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aramadan birbirleri ile, yol fazları ile, kamu kuruluşlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtma işleminde belediyeler yetkili oluyor. Söz konusus alanlar belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılıyor. 


Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebiliyor.


İmar Kanununun 18. madde uygulamasına göre,  bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmıyor. Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, "ibadet yeri" ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılmıyor.


İmar Kanununun 18. madde uygulamasına itiraz etmek için dava açılabiliyor. Dava, askı süresini izleyen tarihten itibaren yahut askı süresi içinde yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren veyahut da öğrenme üzerine altmış gün içinde, taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesinde açılabiliyor. 


18.madde uygulaması iptali!

18. madde uygulamasının iptali halinde, İdare Mahkemesinin kararı gereğince Tapu Müdürlükleri tarafından işlem yapılması mümkün olmuyor.  Tapu Müdürlüğü tarafından işlem yapılabilmesi için, iptal katarı gereğince belediyenin geri dönüşüm ya da geri dönüşümle birlikte yeni bir uygulama daha yapması gerekiyor.

 

İptale rağmen belediye geri dönüşüm işlemini yapmıyorsa, ilgilisinin; İdare Mahkemesinin kararına dayanarak Asliye Hukuk Mahkemesinde tapu iptali davası açması gerekiyor.  Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı gereğince Tapu Müdürlüğünde işlem yapılabiliyor. 


18. madde uygulaması dava dilekçesi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com
Geri Dön