Eco Drive Araç Kiralama ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eco Drive Araç Kiralama ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eco Drive Araç Kiralama ve Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile Akvar Mohammad Talib ve Nizamettin Eker tarafından kuruldu.


Eco Drive Araç Kiralama ve Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile Akvar Mohammad Talib ve Nizamettin Eker tarafından kuruldu.


Eco Drive Araç Kiralama ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

1- Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını, spor ve eğlence araçlarını, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, TIR,minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alımı ve satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatını, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak, 2- Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım satımı yapmak, mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici anlaşmalar imzalamak. 3- Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 4- Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 5- Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 6- Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, nargile salonu, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 7- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 8- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Içkiler Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan izin almak kaydı ile; Sigara, tütün, nargile ve sair tütün ürünlerinin alımı, satımını yapmak. 9- Türk vatandaşı ve yabancılara vize, oturma izni, çalışma izni gibi konularda danışmanlık yapmak, bu amaca yönelik olarak devlet kurumları, özel müesseseler ve konsolosluklara is takibi gerçekleştirmek. 10- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli kamu kurum ve kuruluşlardaki işlemleri takip etmek. 11- Her türlü arazi, arsa, daire, müstakil ev, rezidans, dükkan, isyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 12- Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak. 13- Komisyon karşılığında yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak. Şirket yukarıda belirtilen amaçlarına erişebilmek için; a- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. b- Şirket konusu islerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesih name, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. c- Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satısı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. d- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. e- Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak isletme ve şirketlere iştirak edebilir. f- Konusu ile ilgili ham madde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. g- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket isletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. h- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. ı- Şirket maksat ve mevzu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

Adres:  Güzelyurt Mah. 2126 Sk. No:7/A Esenyurt