19 / 08 / 2022

Economic Real Estate Gayrimenkul Pazarlama Limited Şirketi kuruldu!


Economic Real Estate Gayrimenkul Pazarlama Limited Şirketi bugün Avcılar'da Hamoun Shah Abbaspour tarafından kuruldu.Economic Real Estate Gayrimenkul Pazarlama Limited Şirketi bugün Avcılar'da Hamoun Shah Abbaspour tarafından kuruldu.

Economic Real Estate Gayrimenkul Pazarlama Limited Şirketi konusu:
1-EMLAK -Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için, A- Sirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat fason, dahili ticaret, komisyon, taahhutluk, ic ve dıs uluslararası mumessillik, pazarlamacılık, toptancılık islerini yapar. B- Sirketin isleri icin ic ve dıs piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrarlar akt etmek, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, senet uzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. C- Sirket faaliyet konularına giren sınai ve sanayi yatırımlarda bulunmak. D- yurt ici ve yurt dısında her turlu mumessillik ve distributorluk almak, dagıtım ve pazarlama isleri yapmak, konusu ile ilgili bilcumle ihalelere, muzayedelere katılmak, urun, mahsul ve mamullerini satmak veya diger islerini gerceklestirmek uzere ihaleler, muzayedeler, artırma ve eksiltmeler acar veya tertipler. E- Sirketin faaliyet konularına giren isleri yapan hakiki ve hukmi sahıslarla Sirket teskili ortak girisimlerde bulunmak, mevcut ticari isletmelere istirak etmek ve istirakleri devir ve ferag etmek. F- Sirketin amacına ulasabilmesi icin luzumlu makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek devir ve ferag etmek kiraya vermek kiraya almak, gayrimenkullerin uzerinde irtifa, intifa, sukna, gayri menkul ve kat mulkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferag etmek, fabrika, depo, satıs magazaları, ve idare binaları insa etmek. G- Sirketin amacı ile ilgili olarak Sirketin ve ucuncu sahısların borclarını ve alacaklarını temin icin ipotek, rehin, kefalet ve diger teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diger teminatları almak. H- Sirket isleri icin gerekli tasıtları ( Gemiler Dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar uzerinde ayni ve sahsi tasarruflarda bulunmak. İ- irketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık(know-how) ve diger sınai mulkiyeti haklarını iktisap etmek, devir ve ferag etmek ve bunlar uzerinde lisans anlasmaları saglamak. J- Şirketin konusuyla ilgili olarak ürünlerin dijital satışı, pazarlaması, yönetilmesi ve kurulması ve diğer sakıncasız faaliyetlerde bulunmak. A- yurt icinde ve yurt dısında her nevi gayrimenkul malların Sirket veya baskası namına Komisyon mukabilinde alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak, Sirket oncelikle ilgili mevzuatlar izin verdigi cercevede yabancı gercek ve tuzel kisilere istedikleri her turlu emlak ve tasınmazın alımı, satımı, kiraya verilmesi ve kiralanması konusunda Komisyon mukabilinde aracılık ve danısmanlık hizmetlerini vermek. Bunlarla ilgili yurt icinde veya yurt dısında bayilikler, ve acentelikler olusturmak baska firmaların bayisi ve acentası olmak. B- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite calısması yapmak, bolge ve konum arastırması yapmak en yuksek ve en iyi kullanım deger analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve gelistirmek, yatırım performans degerlemelerinde bulunmak. Pazar analizleri ve Pazar arastırmaları yapmak. Gayrimenkul gelistirme calısmalarında bulunmak proje yonetim hizmetleri sunmak gayrimenkul ve gayrimenkule baglı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. C- Her turlu arazi, arsa, daire, ev, dukkan, isyeri ve Gayrimenkul uzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mukellefiyeti, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her turlu cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerceklestirebilir. Ucuncu kisiler adına Gayrimenkul, arazi, arsa gorusmeleri yapmak, Proje cizdirmek, Hazırlanan projeleri Belediyeden ve diger Resmi makamlardan onaylatmak, Insaata Hazır halde bulunan projelerin Satıs ve Pazarlamasını yapmak. D- Bu hizmeti yurutulebilecegi her turlu isyeri ve subesini acabilir, baskasının acmıs oldugu bu tur isyerlerini isletmek, ortak olmak, satın almak, arsasını alarak insa etmek, baskalarına kiralamak. E- Her turlu insaat taahhut isleri; konut, isyeri, ticarethane insaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar uzerinde veya baskalarına ait arsa ve araziler uzerinde kat karsılıgı binalar yapmak. Yurt icinde ve yurt dısında her turlu resmi ve ozel sektore ait insaat taahhut ve montaj isleri yapmak ve mustakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve goletler, park ve bahce duzenlemeleri ve turistik ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.