18 / 08 / 2022

Ecrimisil bedeli nasıl belirlenir?

Ecrimisil bedeli nasıl belirlenir?

İşgalciye tapuya ilişkin bir hak sağlamayan Ecrimisil geçmişe ilişkin alınan işgal tazminatıdır. Peki ecrimisil bedeli nasıl belirlenir? Ecrimisil bedelini belirleyen koşullar nelerdir? sorularının cevapları haberimizde yer alıyor..Ecrimisil bedeli nasıl belirlenir?


Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminat olan ecrimisil bedeli nasıl belirlenir?


Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek; imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi (Tarım arazilerinde), alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir gibi her türlü objektif ölçüler dikkate alınarak rayiç değer tespit ediliyor.


Ecrimisilin tespit ve takdirinde, İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline bakılmaksızın İdarenin bu taşınmazdan işgalden önceki hâliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınıyor. İşgalden önceki haliyle fiziki ve hukuki açıdan tamamen benzer nitelikte olan iki taşınmazın farklı şekillerde kullanıma konu edilerek işgal edilmiş olması, her iki taşınmazdan farklı tutarlarda ecrimisil alınmasını gerektirmiyor.


Ecrimisil ne demektir?

Ecrimisile itiraz hakkı!

Ecrimisil taksitle ödenebilir mi?


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com