Emlak satış bedeli nasıl belirlenir?

Emlak satış bedeli nasıl belirlenir? Emlak satış bedeli nasıl belirlenir?

Emlak satış bedeli nasıl belirlenir? sorusuna "alıcı ve satıcı tarafından imzalanan satış sözleşmesinde taşınmazın bulunduğu yerdeki olağan alım satım bedeli yani rayiç bedele göre belirlenir" cevabını verebiliriz...


Emlak satış bedeli nasıl belirlenir?


Gayrimenkul satış sözleşmesi, satıcının, alıcının borçlandığı bedel karşılığında, sözleşme konusu malı ona teslim ve mülkiyeti devir borcunu yüklendiği sözleşme olarak biliniyor. Gayrimenkul mülkiyetinin satış yoluyla devredilmesi için tapuda resmi senet düzenlenmesi ve tapu kütüğüne tescil yapılması gerekiyor. Satış için düzenlenecek resmi senette, tarafların kimlikleri, taşınmazın özellikleri, satış bedeli, ödeme şekli gibi hususlar belirtiliyor.


Emlak satış bedeli nasıl belirlenir? sorusuna satım sözleşmesinin taraflarınca ve serbestçe belirlenebildiği cevabını verebiliriz. Ancak, bu bedel, satışa konu taşınmaz malın bulunduğu yerdeki olağan alım-satım bedeli (Rayiç Bedel) olmalıdır. 


Taraflar satış bedelini bazen, daha az vergi ve harç ödemek için düşük; sigortacıyı, alım veya ön alım hakkı sahiplerini aldatmak amacıyla da yüksek gösterebiliyor. 


Emlak satış bedeli nasıl belirlenir?


Emlak satış bedelinin, emlak vergisi beyan değerinin, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunacak değerden az olmaması gerekiyor. Aksi halde aradaki fark, Vergi Usul Kanunu'na göre cezalı olarak tahsil ediliyor.


Peki bu satış bedeli ne zaman ödeniyor...


Aksi kararlaştırılmadığı sürece taraflar, borçlarını aynı zamanda ödemekle yükümlü oluyor. Kural olarak satıcı, taşınmazın alıcı adına tescili talebinde bulunmadıkça satış bedelini talep edemiyor.Emlak satış işlemleri!
Gayrimenkul gelir vergisi!
Emlakçıya verilen komisyon muhasebe kaydı!
Tapu işlemleri takip sözleşmesi!Nagihan  AKDAŞ/Emlakkulisi.com