Ecrimisil kira mıdır?

Ecrimisil kira mıdır? Ecrimisil kira mıdır?

Hazine taşınmaz malının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarece talep edilen tazminatına ecrimisil deniyor. Peki ecrimisil kira mıdır?Ecrimisil kira mıdır?

Ecrimisil, hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminat olarak tanımlanıyor.


Ecrimisilin alındığı kimselere işgalci deniyor. İşgalciler; Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerdir. Peki, ecrimisil kira mıdır?


Kira bedeli ile karıştırılan ecrimisil kira bedeli olmayıp, taşınmazın izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminat olarak karşımıza çıkıyor.


Ecrimisil bedellerinin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermiyor. İkinci ve müteakip defalar ecrimisil tahsil edilmiş olması, Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca işgalcinin tahliye edilmesine engel teşkil etmiyor.


Ecrimisilin Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde muhasebe birimlerine ödenmesi gerekiyor.


Hazine arazilerinde ecrimisil!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com