Edik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!    

Edik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!     Edik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!    

Edik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Fahri Edik tarafından kuruldu.


Edik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Fahri Edik tarafından kuruldu.

Edik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1.1) Her türlü gayrimenkul alım ve satımını yapmak. 1.2) Her türlü inşaat işleri; konut, işyeri, ticarethane, alışveriş merkezleri, spor salonları ve spor tesisleri köprü, yol inşaatlarını yapmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bu arsa ve arsalar üzerinde inşaatlar yapmak, başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat veya daire karşılığı binalar, tesisler ve ticarethaneler yapmak. 1.3) İzolasyon malzemelerinin imalatı için gerekli makine, alet, edevat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 1.4) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak, bu tür işlere müteahhitlik ve mimarlık hizmetleri vermek 1.5) Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin üretimini, uygulamasını, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 1.6) Her nevi cam ve cam ürünleri, her kalınlık ve ebatta düz cam, ısı cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere-vitrin camları, oto camları ve her türlü aynanın üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 1.7) Her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işlerini yapmak. 1.8) Camcılıkta kullanılan ham madde, yarı mamul, yardımcı madde, montaj ve yapıştırma maddelerinin imalatı toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 1.9)Yurt içinde ve yurt dışında, yerli ve yabancı, kamu ve özel kuruluşlarla, bu kuruluşların iştirak ettiği ortaklıkların kendilerine, şirketlere veya üçüncü şahıslara ait gayri menkuller üzerinde yaptırılacak veya satın alınacak her türlü ihaleye iştirak etmek, ihalesi üzerinde kalan işleri yapmak. 1.10) Yurt içinde ve yurt dışında inşaat sanayi ile ilgili yer altı ve yer üstü bayındırlık hizmetlerini, inşaatların yapımını ve onarımını, restorasyonunu ve bilimum taahhüt işlerinin tümünü veya belirli kısımlarını müteahhit veya taşeron sıfatıyla bizzat yapmak veya taahhüdü altındaki işleri komple veya kısmen müteahhit veya taşeronlara yaptırmak, devir etmek bu işlerin kontrolluğunu yapmak. 1.11) Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve gayri resmi her türlü inşaat ihalelerine iştirak etmek, inşaat taahhütlerinde bulunmak, her nevi konut, turistik nitelikli tesisler, işyerleri, iş hanları, çarşı, fabrika, sanayi tesisleri, yol, demir yolu, köprü, tünel, kanal, rıhtım, liman, baraj, akarsu, ıslah ve düzenlemeleri, park ve bahçe düzenlemeleri, alt yapı tesisleri ile her türlü spor tesislerinin yapımını yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile imar planlarına uygun olarak plan ve projelendirme sahasında sonuna kadar gerçekleştirmek, dışarıya yaptırmak, inşaatı devam eden bu tür yapı ve tesisleri satın almak, satmak, karalamak, kiraya vermek. 1.12) Yurt içinde ve yurt dışında almış olduğu işlerle ilgili olarak işin gerektirdiği her türlü hareketli veya hareketsiz makineleri ve araçları satın almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek ve iş hitamında bunları başka işlerde kullanmak veya geçici yada kesin ithallerini yaptırmak. 1.13) Şirket her türlü faaliyeti ile ilgili her türlü inşaat yapı malzemeleri ve bunların yardımcı elamanları aksesuarları, sıhhi tesisat ürünleri, akrilik malzemeleri iç ve dış cephe malzemeleri alım-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 1.14) Şirket prefabrik elemanlarının imali ve montajı bunlarla ilgili tesislerin kurulması ve çalıştırılması, gerekli araç ve malzemelerin temini gerektiğinde bunların acentelik, bayiliğini almak. 1.15) Yapı ve mimarlık, mühendislik alanlarında kullanılan malzeme araç ve gereçler ile inşaatlarda kullanılan bilcümle malzemeler ile elektrik tesisatı, asansör tesisatı, kalorifer tesisatı, havalandırma ve klima tesisatı, çamaşırhane ve mutfak tesisatı, brulör tesisatı, otomatik kontrol tesisatı, soğutma tesisatı, hastane tesisatı içinde değerlendirilen malzeme, makine, motor, araç, alet ve cihazları, doğalgaz sistemleri döşemek ve doğalgaz sistemi kurmada gerekli tesisat, boru,valf ve diğer doğalgaz malzemelerini almak satmak 1.16) İnşaat sanayinde kullanılan kum, çakıl, kırma taş, kireç, tuğla, seramik, boya ve boya mamulleri sıva, hazır mermer,granit ve benzeri ürünlerin üretimi için ocaklar açmak, tesisler kurmak, beton santraları kurmak, satın almak, kiralama, kiraya vermek. 1.17) Her türlü inşaat malzemeleri kum, çakıl, kırma taş, stabilize, tuğla, çimento, izolasyon malzemeleri, cam, orman ürünleri, kereste, kontra plak, suni tahta, kaplama levha, parke, duralit, her türlü tahtadan ev ve kullanılan eşyası, bilumum mutfak, banyo, bina içinde ve dış cephesinde kullanılan fayans seramik, mermer, mozaik, alçı, asma tavan, kartonpiyer, sıva, bakır, çinko, kalay, alüminyum, atimon, krom, demir, çelik ürünleri, demir ve çelikten yassı, yuvarlak ve profilleri teneke soğuk ve sıcak çekilmiş saçlar, bilumum borular, tıbbi, kimyevi maddeler, tabii suni, sentetik ve madeni boyalar ve benzeri malzemelerin alımı- satımı, ithalat ve ihracatı toptan ve perakende satışı, pazarlanması ve kendi yaptığı inşaatlarda kullandırmak. 1.18) Şirket her türlü yer altında bulunan maden ve madde grubuna giren element aramalarını yapabilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Çamlık Mah. Şahinbey Cad. No:52/5 ÇEKMEKÖY