EKB'siz binalara yapı kullanma izni verilmeyecek!

EKB'siz binalara yapı kullanma izni verilmeyecek! EKB'siz binalara yapı kullanma izni verilmeyecek!

BES Enerji kurucu ortaklarından Emin: "Yeni binalar ruhsat aşamasında bu belgeyi almak zorunda. Binanın enerji planı yoksa yapı izni de yok. C sınıfından daha düşük belgeli binaya ruhsat verilmiyor" dedi.Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almanın zorunluluğuna ve bu konuda tanınan sürenin daralmasına rağmen, Türkiye'de belge alan bina sayısı 350 binde kaldı. Böylece belgeli bina sayısı, 9 milyon adetlik yapı stoku içinde yüzde 5'i bile yakalayamadı.


Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan BES Enerji kurucu ortaklarından Serkan Emin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, 2015 yılı sonu itibarıyla 329 bin 62 adet yeni binanın EKB aldığını söyledi.


Mevcut binalarda EKB alma sürecinin çok yavaş ilerlediğini ve resmi rakamlara göre mevcut binaların ancak 21 bin 950 adedinde enerji kimlik belgesi olduğunu dile getiren Emin, Türkiye'nin enerji verimliliği ve EKB alanında yavaş yol almasının birçok nedeni bulunduğunu, bunların başında ise kamuoyunda yeterince farkındalık oluşmamasının ve bilgi eksikliğinin geldiğini kaydetti.

EKB'yi teşvik eden 3 gelişme

Türkiye açısından 3 önemli gelişmenin EKB almayı yasal zorunluluğun yanı sıra teşvik ettiğini ifade eden Emin, "Türkiye bir kentsel dönüşüm seferberliği ile karşı karşıya. Eski binaların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin bu dönüşüm hareketi, doğal olarak yeni ruhsatlar açısından EKB sayısını artıracak" dedi.


Emin, yakın zamanda gerçekleşen Paris İklim Zirvesi'nin hükümetlerin karbon salımlarını azaltıcı önlemler almasını şart koştuğunu belirterek, "Bu madde çerçevesinde binaların envanterinin çıkarılarak ne kadar karbon salımı yaptığı ve enerji harcadığının belirlenmesi gerekiyor ki bu da ancak EKB alan bina sayısının artırılması ile mümkün" diye konuştu.


Yeni hükümetin açıkladığı eylem planında "enerji verimliliğinin teşvik edilmesi" maddesi olduğunu hatırlatan Emin, hükümetin yürüttüğü enerji verimliliği çalışmalarıyla enerji ihtiyacının azaltılmasının ve çevre dostu yapılaşmayı artırmanın hedeflendiğini bildirdi.


Emin, Paris'teki zirvede küresel ısınmaya karşı 2030 yol haritasını belirleyen hükümetin sera gazı emisyonlarını yüzde 21 azaltacağını ifade ettiğini anımsatarak şöyle devam etti:


"Bu çerçevede yapılacaklar arasında enerji kaynaklarında verimlilik sağlamak da geliyor ki bu da, enerjinin yüzde 40'ını harcayan binalara ilişkin tedbirler alınmasını gerekli kılıyor. Bunun anlamı binaların ne kadar enerji harcadığını ortaya koyan envanter çalışmasının yapılması demektir. Bu durum yine  EKB sürecinin hızlandırılmasıyla yakından ilgilidir."

EKB'siz binalara yapı kullanma izni verilmeyecek

Emin, EKB'ye ilişkin düzenlemenin tüm kamu binalarını da kapsayacağını kaydederek, askeri binalar dışında tüm devlet yapılarının da EKB almak zorunda olduğunu vurguladı.


Mevzuata göre EKB'nin yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulacağını dile getiren Emin, "Kimlik belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmeyecek" dedi.


Son yıllarda binalarda kullanımı sıklaşan mantolama yönteminin enerji verimliliği için yeterli olmadığını dile getiren Emin, "Halk arasında mantolama tabir edilen uygulama yönetmeliklerde adı geçen bir uygulama olmadığı gibi kamuoyunda sanki enerji performansının bizatihi kendisiymiş gibi bir algılama var" diye konuştu.


Emin, Türkiye'nin çamaşır makinelerinden alışık olduğu enerji sınıflamasının binalar için de zorunlu olduğunu ifade ederek, yeni binaların ruhsat aşamasında Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda olduğunun altını çizdi. Binanın enerji planı yoksa yapı izni de olmadığını belirten Emin, C sınıfından daha düşük belgesi olan binaya ruhsat verilmediğinin altını çizdi.

EKB almak için son 1 yıl

Emin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre mevcut binaların EKB alması için tanınan sürenin 1 Ocak 2017 tarihinde dolacağını dile getirerek, bu tarihten itibaren tüm binaların EKB taşımasının zorunlu olduğunu vurguladı.


Serkan Emin, "EKB, binalarda enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bir belge. Oysa pahalı bir belge değil ve bir günde alınabiliyor. EKB'si örneğin A sınıfı olan binaların gelecekte satış ve kiralamasında daha değerli olması bekleniyor" diye konuştu.

 "Enerji tasarrufu yanlış algılanıyor"

Türkiye'de "enerji tasarrufu" denildiğinde vatandaşların aklına sadece ampul ve A sınıfı beyaz eşyaların geldiğini aktaran Emin, enerjinin sadece yüzde 15'inin bunlar için harcandığını, yüzde 85'inin ısıtma ve soğutmaya gittiğini anlattı.


Emin, en büyük enerji tasarrufu için gözlerin artık binalara çevrilmesi gerektiğinin altını çizdi. Emin, Enerji Kimlik Belgesi'ne ilişkin halkı bilinçlendirmek amacıyla "enerjikimlikbelgesi.com" platformunu hayata geçirdiklerine de değinirken vatandaşların EKB ile ilgili merak ettiği tüm bilgilere buradan ulaşabileceğini söyledi.


AA