Ekim ayında hangi vergiler ödenecek?

Ekim ayında hangi vergiler ödenecek? Ekim ayında hangi vergiler ödenecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her ay hangi verginin ne zaman ödenmesi gerektiği vergi takvimi ile duyuruluyor. Peki, 2015 yılı Ekim ayında hangi vergiler ödenecek? İşte vergi takvimi Ekim 2015..Ekim ayında hangi vergiler ödenecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her ay hangi verginin ne zaman ödenmesi gerektiği vergi takvimi ile duyuruluyor. 2015 Ekim ayı vergi takvimine göre; Eylül 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Eylül 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi gibi ödemeler yapılıyor.


Peki, Ekim ayında ödenecek diğer vergiler hangileridir? Ekim ayı vergileri şu şekilde sıralanıyor:


Vergi takvimi Ekim 2015:

İlk Tarih Son Tarih Konu

01/10/2015 09/10/2015 16-30 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/10/2015 12/10/2015 16-30 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 23/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/10/2015 23/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/10/2015 23/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/10/2015 23/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/10/2015 26/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


16/10/2015 26/10/2015 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/10/2015 26/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/10/2015 26/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/10/2015 26/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/10/2015 26/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


16/10/2015 26/10/2015 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 26/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2015 02/11/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/10/2015 02/11/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/10/2015 02/11/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve ÖdemesiVergi takvimi Eylül 2015!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com