Ekim ayında hangi vergiler ödenir?

Ekim ayında hangi vergiler ödenir? Ekim ayında hangi vergiler ödenir?

Ekim ayında Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesinin de yapılması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi takvimi gereğince Ekim ayında hangi vergiler ödenir?Ekim ayında hangi vergiler ödenir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi takvimi gereğince, Ekim ayında ödenmesi gereken vergiler arasında 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi yer alıyor.


Ayrıca, Eylül 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesinin de yapılması gerekiyor. Peki Ekim ayında başka hangi vergiler ödenir? İşte Ekim ayı vergileri..


Ekim ayı vergileri 2014:

İlk Tarih Son Tarih Konu

01/10/2014 10/10/2014 16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2014 13/10/2014 16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/10/2014 15/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2014 15/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2014 15/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2014 15/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2014 15/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2014 15/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/10/2014 20/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2014 20/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2014 20/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2014 20/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/10/2014 20/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2014 20/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2014 23/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/10/2014 23/10/2014 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

01/10/2014 23/10/2014 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/10/2014 23/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

01/10/2014 24/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/10/2014 24/10/2014 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

16/10/2014 24/10/2014 1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/10/2014 27/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/10/2014 27/10/2014 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

01/10/2014 27/10/2014 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/10/2014 27/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/10/2014 27/10/2014 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/10/2014 27/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

16/10/2014 27/10/2014 1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

01/10/2014 31/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/10/2014 31/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/10/2014 31/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve ÖdemesiVergi takvimi Eylül 2014!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com