Elbistan Şeker Fabrikası alanının imar değişikliği onaylandı!

Elbistan Şeker Fabrikası alanının imar değişikliği onaylandı! Elbistan Şeker Fabrikası alanının imar değişikliği onaylandı!

Kahramanmaraş Elbistan ilçesine bağlı Pınarbaşı ve Çiçek Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Elbistan Şeker Fabrikası alanının imar planı değişikliği onaylandı..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi, Pınarbaşı ve Çiçek Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Elbistan Şeker Fabrikası alanının imar planı değişikliği onaylandı.

 

Özelleştirme kapsam ve programına alınan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi, Pınarbaşı ve Çiçek Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Elbistan Şeker Fabrikası alanına ait parsellere ilişkin;

 

-1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile "Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Toplu İş Yerleri, İbadet Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Küçük Sanayi Sitesi, Sanayi Alanı, Dere (Kanal), Teknik Alt Yapı Alanı, Tarın Alanı, Park, Yol ve Otopark"

 

-1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile "Gelişme Konut Alanı (Emsal:1.00 ve Yençok: 5 kat), Ticaret Alanı (Emsal: 1.50 ve Yençok: 5 Kat), Toplu İş Yerleri (Emsal:0.50 ve Yençok 6.50 m), Cami Alanı, Anaokulu Alanı, İlkokul Alanı, Lise Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Küçük Sanayi Sitesi (KSS- Emsal:0.60 ve Yençok: 2 Kat), Sanayi Alanı (Emsal: 1.00 ve Yençok: Yapının teknolojik özelliklerine göre belirlenecektir), Dere (Kanal), Teknik Alt Yapı Alanı (Emsal:0.50 ve Yençok: 1 kat), Tarın Alanı, Park, Yol ve Otopark"

 

kararı getirilmesine ilişkin İdarece hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onaylanmasına, imar planların askıya çıkarılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verildi.

 

 

pus