Emek Elektrik sermaye artırımı konusunda SPK'nın istediği düzenlemeleri yaptı!

Emek Elektrik sermaye artırımı konusunda SPK'nın istediği düzenlemeleri yaptı! Emek Elektrik sermaye artırımı konusunda SPK'nın istediği düzenlemeleri yaptı!

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş'nin daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapmış olduğu sermaye artırım kararının içeriğinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun istemiş olduğu düzenlemeleri yaptığı bildirildi...
Emek Elektrik tarafından yapılan açıklama şöyle:


Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda 05.12.2013 tarih 14:13:59 saat'te yapmış olduğu Sermaye Artırmına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı açıklamasında alınan Yönetim Kurulu Kararının içeriğinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenmiş olan düzeltmeler yapılmıştır.


Artırılacak olan sermayenin şirket ana sözleşmesi gereği nominal değeri ve adet pay rakamlarında değişiklik ve  payların Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış Pazarı ve/veya ilgili pazarı ya da piyasasında gerçekleştirileceği hususları eklenerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Kararın düzeltilmiş hali aşağıdaki gibidir. Sermaye artırım sürecimiz normal olarak devam etmektedir.


GÜNDEM


1- Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.12.2013 tarihli toplantısında alınan; çıkarılmış sermayesinin tahsisli olarak 4.500.000,00.-TL artırılarak 24.300.000,00.-TL'ye yükseltilmesi kararının düzeltilmesi hususunun görüşülmesi, 


2-Dilek ve Temenniler,


MÜZAKERE VE KARARLAR


1- 05.12.2013 tarihli yönetim kurulu kararının aşağıdaki şekilde düzeltilerek yinelenmesine,


2- Şirketin 60.000.000,00.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, 19.800.000,00.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 4.500.000,00.-TL (%22,7273 oranında bedelli) artırılarak 24.300.000,00.-TL'ye çıkarılmasına,


3- İş bu sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının "tamamen" kısıtlanması suretiyle, arttırılan 4.500.000,00.-TL sermayeyi temsilen ihraç edilecek her biri 0,01 TL itibari değerli 450.000.000 adet payın, 180.000.000 adedinin ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş.'ye ve 270.000.000 adedinin ise Mustafa Çağlar ARAS & Mert ARAS'a tahsis edilmesine,


4- İş bu sermaye artırımı nedeniyle halka arz edilmeksizin yapılacak tahsisli pay satışının Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı ve/veya ilgili pazarı ya da piyasasında gerçekleştirilmesine ve payların borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına,


5- Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ)'nin 06 Mayıs 2013 tarih ve 425 sayılı "Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi" çerçevesinde ilgili hisselere ilişkin olarak belirlenecek alım bedelinin, (her biri 0,01 TL itibari değerli 100 adet hisse için) 1,00.-TL'nin altında olması halinde alım bedelinin (her biri 0,01 TL itibari değerli 100 adet hisse için) 1,00.-TL olarak esas alınmasına,


6- İş bu sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması ve işlemlerin yürütülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvurularda bulunulmasına,


OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.