Emeklilere ve özürlülere emlak vergisi geliyor

Emeklilere ve özürlülere emlak vergisi geliyorTek konutu olan emekliler ve özürlüler bu evleri için emlak vergisi ödeyecekler. Bununla ilgili yasa tasarısı, şu anda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Tasarı yasalaştığında, bir konutu olan emekliler ve özürlüler Emlak Vergisi ödeyecekler. Üstelik vergi


Olay neydi?

SSK, Bağ-Kur ve TC Emekli Sandığı'ndan aylık alan emekliler;

- Türkiye sınırları içinde, brüt 200 m2'yi geçmeyen, tek konuta sahip olmaları,

- Emekli aylığı dışında, başka gelirlerinin de olmaması durumunda,

Emlak Vergisi ödemiyorlar. Özürlüler ise gelir durumlarına bakılmaksızın, emlak vergisi ödemiyorlar.

Yıllık tutarı 19 bin YTL'yi aşmayan menkul sermaye iradı (yani banka mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, fon geliri, kár payı ya da temettü ve benzeri geliri) olan emekliler de geliri yok kabul edilip "sıfır oranlı" emlak vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar.

Hisseli dahi olsa, iki veya daha fazla konuta sahip olanlar, sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamıyorlardı.

Ne oluyor?

İşin doğrusu çok şey oluyor.

Bir evi olan emeklilere, vergi üstüne vergi geliyor.

Vergilerden önce, emeklilerin 2008 yılı aylıklarındaki artışa bir göz atalım.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2008'de ilk altı ay için yüzde 2, ikinci altı ay için de yüzde 2 olmak üzere, toplam yüzde 4 (yıllık ortalaması yüzde 3 olan) bir zam yapılmıştı.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 0.80, Şubat ayı enflasyonu olan yüzde 1.29'u topladığımızda, ilk 6 ay için verilen yüzde 2 zam, daha iki ayda buharlaştı.

Gelir buharlaştı ama zamlar devam ediyor. İşte son örnek; 

Şu anda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olan "İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı" ile de Emlak Vergisi Kanunu değiştiriliyor.

Değiştirilince, bakın neler oluyor;

1- Türkiye sınırları içinde bir evi olan emeklilere ve özürlülere uygulanan "sıfır oranlı" emlak vergisine son veriliyor. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, tek konutu olan emeklilerin de Emlak Vergisi ödemeleri öngörülüyor.

2- Ödenecek olan Emlak Vergisinin oranları da yüzde 50 artırılıyor.

Evet... Emekli aylığına yüzde 2 zam yapılırken, Emlak Vergisi oranı, bir kalemde yüzde 50 artırılıyor. Örneğin konutlarda binde 1 olan vergi oranı, binde 1.5'e, Büyükşehir belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda binde 2 olan oran da binde 3'e yükseltiliyor. Bakanlar Kurulu'na, vergi oranlarını iki katına kadar artırmaya da ayrıca yetki veriliyor.

3- Bitmedi, emekliler ve özürlüler bunların yanı sıra, bir de Emlak Vergisi tutarının da yüzde 10'u oranında "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" ödeyecekler.

İşsizler ve Gaziler

Emlak Vergisi ile ilgili yeni düzenlemeye göre; geliri olmayan işsizler ve ev hanımları ile gaziler ve şehitlerin dul ve yetimlerinin, brüt alanı 150 m2'yi aşmayan, mülkiyet veya intifa hakkına sahip oldukları tek konutları, bina vergisinden muaf olacak. Başka bir anlatımla, tek konutları olması koşuluyla, Emlak Vergisi ödemeyecekler. Brüt alan ölçüsü daha önce 200 m2 idi.

Bu arada, bazı okurlarımız "2008 yılı emlak vergisi ödemeleri başladı. Bu kanun tasarısı daha Meclis'te olduğuna göre, ne yapacağız?" diye sorabilirler.

Hemen yanıtlayalım; yürürlükteki mevzuata göre hareket edilecek ve 4 Mart Salı günü açıkladığımız mevcut oranlar ve uygulama esaslarına göre vergi ödenecek.

Kaynak: emlak.mynet.com