Emeklilerin gayrimenkullerine haciz gelebilir mi?

Emeklilerin gayrimenkullerine haciz gelebilir mi? Emeklilerin gayrimenkullerine haciz gelebilir mi?

Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında ''Emekli maaşına haciz gelir mi?'' sorusunun yanıtını kaleme aldı.Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında ''Emekli maaşına haciz gelir mi?'' sorusunun yanıtını kaleme aldı. İşte İmal'in o yazısı...


Emekli maaşına haciz gelir mi?
Emekli maaşlarının haczi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93. maddesi gereğince sadece istisnai bazı borçlar için mümkün olup, bunlar haricindeki diğer borçları için emekli maaşının haczedilmesi mümkün değildir. Buna göre Sosyal Sigortalar Prim alacakları ve nafaka alacakları imtiyazlı alacaklar olduğu için için emekli maaşına haciz konulabilecekken diğer alacaklar için emekli maaşının haczedilmesi mümkün değildir. Fakat unutulmamalıdır ki emeklinin maaşı haricindeki diğer mal varlıkları, örneğin bankadaki parası, aracı veya gayrimenkullerinin haczedilmesine engel yoktur.. Yine, emekli, emekli maaşı üzerine haciz koyulmasına muvafakat etmişse, bu durumda maaşa haciz koyulması mümkün hale gelebilir.

BES'te biriken para haczedilebilir mi?

Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliği'nin 26. maddesinde; "Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki tutar, nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir" hükmü yer almaktadır. Bu hükümle, BES'te biriken paranın tamamının haczi mümkün değil. 2017 yılından önce ise sisteme katılan katılımcı henüz emekli olmadıysa yani bireysel emeklilik sistemine ödeme yaptığı dönemde ise, birikmiş parasının üstüne haciz koyulamıyor, ancak emekli olduğu takdirde haciz tatbik edilebiliyordu.
Bu uygulama, alacaklıları zarara uğratmak kastıyla hareket edip tüm birikimini bireysel emeklilik fonlarına yatıran kötüniyetli borçlular nedeniyle mağduriyet yarattığından, 2017'deki değişiklikle haczedilemezlik sınırı oluşturulmuş ve bu sınırın üstü için haciz mümkün hale gelmiştir.

 

Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?