16 / 08 / 2022

Emir Yurt Ve Otel Yatırımları Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Emir Yurt Ve Otel Yatırımları Turizm Ticaret Limited Şirketi Kadıköy’de 250 bin TL sermaye bedeli Abdunnur     Yalçın Serdal Durdar tarafından kuruldu.Emir Yurt Ve Otel Yatırımları Turizm Ticaret Limited Şirketi Kadıköy’de 250 bin TL sermaye bedeli Abdunnur     Yalçın Serdal Durdar tarafından kuruldu.
Emir Yurt Ve Otel Yatırımları Turizm Ticaret Limited Şirketi konusu:
I- ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU BAŞLICA ŞUNLARDIR 1. Kurulmuş veya kurulacak her türlü öğrenci yaşam merkezlerini, öğrenci yurdu ve benzeri tesisleri müştemilatlarını almak, satmak, yatırımını yapmak, kiralamak kiraya vermek vebunların işletmelerini yapmak. 2. Öğrenci yaşam merkezleri ve benzeri tesisler ile müştemilatlarında her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, düzenlenmesini sağlamak ve üçüncü kişilere katkıda bulunmak, bu amaçla yatırımlar yapmak, bu alanları kiralamak, kiraya vermek ve işletmek. 3. Öğrenci yaşam merkezleri işletmek amacıyla, özel yurtlar ve benzeri bina ve gayrimenkullerin yatırımlarını ifa etmek. Bu amaçla her türlü yerli ve yabancı, özel ve resmi kurum ve kuruluşların, üniversitelerin ihalelerine iştirak etmek, taahhütlerde bulunmak, işletmek kiralamak ve kiraya vermek. 4. Konusu ile ilgili binaları satın almak, satmak, yapmak, kiralamak, kiraya vermek, bina onarımı yenileme, (restorasyon) tadilat yıkımı, tamamlanması işlerini yapmak, yaptırmak. 5. Öğrenci yurdu yatırımı yapmak amacıyla her türlü arazi ve arsaları kamu kuruluşlarından, üniversite ve benzeri kurumlardan ve özel kişi ve kurumlardan satın almak, kiralamak, yapmış olduğu yurtları satmak, kiraya vermek, takas etmek, bunları işletmek ve bu amaçla ihalelere iştirak etmek. 6. Hazine, milli emlak ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi ve özel üniversiteler, vakıflar ile derneklerden kısa, orta ve uzun süreli yer kiralamak ve bunlara öğrenci yurtları ve benzeri tesisler konusunda yatırımlar yapmak, aynı zamanda yap-işlet-devret modeli ile ilgili ihalelere katılmak 7. Türkiyenin çeşitli bölgelerinde turizme elverişli tesisler, otel, motel, apart otel, kamping tatil köyü, konaklama tesisleri, açık ve kapalı yat limanları, çekek yerleri, otoparklar, restoran, kafeterya, yüzme havuzu gibi eğlence ve dinlenmeye yönelik turistik nitelikli yerler, spor, sağlık ve sosyal hizmet tesisleri ile gazino, lokanta, gece kulubu, cafe, bar, çabuk yemek restoranlar, pastane, konser, tiyatro, sinema ve kongre salonları, bowling salonları, golf, mini golf parkurları, tenis kortları, diğer eğlence tesisleri ile her nevi turizm tesislerini kurmak, tamamen veya kısmen satın almak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. 8. Turizm sanayi ile ilgili turizm seyahat acenteliklerini kurmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüm acentelik hizmetlerini ifa etmek. turizm büroları açmak, gerek yurtiçinden gerekse de yurtdışında turistik acenta ve irtibat büroları kurmak, mümessillikler almak, deniz hava ve kara seyahat şirketleri ile işbirliği yapmak, konusunun gerektirdiği rezervasyon ve bilet satışı ile bağlantılı her türlü faaliyette bulunmak ve yine kara, hava ve deniz taşıt ve araçlarını satın almak veya kiralamak, kiraya vermek ve icabında da satmak 9. Kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile yurt içi ve yurtdışı olmak üzere münferiden veya grup gezi seyahat eğlence, spor, sağlık, bilim, kültür ve benzeri amaçlı organizasyonları yapmak. incoming faaliyetinde bulunmak veya başka acentalar tarafından yapılan bu tür organizasyonlar ile hava, deniz ve kara ulaşım ve seyahat şirketlerinin de biletlerini satmak, sattırmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonları yapmak ve yolcu taşımacılığını gerçekleştirmek. 10.Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden her türlü hava, deniz ve kara taşıtları satın almak, kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, leasing sistemi ile satın almak.bu amaçla hava, deniz ve kara araçları filolarını kurmak, rent a car hizmetlerinde bulunmak. bu konuyla ilgili olarak yerler açmak, keza kara, hava ve deniz araçları ile her türlü geziler tertip etmek, yerli ve yabancı turistlerin getirilip, götürülme işlemlerini ifa etmek. 11. Yurtiçinde ve yurtdışında sanat ve eğlence gösterileri konserler, müzikal eğlenceler tertip etmek ya da ettirmek keza festival şenlik, sanat gösterileri kongre konser ve sempozyum organizasyonlarını ifa etmek. Kongre, eğlence ve sanat merkezlerini kurmak ve işletmek. Ülkemizin tarihi turistik, sanat ve kültürel değerlerini sergilemek ve tanıtmak amacı ile yerli ve yabancı her türlü kültür ve sanat eserleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında fuarlar, sergiler ve bu amaçla ilgili her türlü organizasyonlara iştirak etmek. 12. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede anaokulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. 13. Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak. 14. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek. 15.Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek. 16. Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir,işletebilir. 17. Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. 18. ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatını yapmak (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.