Emlak Katılım Varlık Kiralama'dan 181.9 milyon TL'lik kira sertifikası itfası!

Emlak Katılım Varlık Kiralama'dan 181.9 milyon TL'lik kira sertifikası itfası!

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın 97 gün vadeli, 181 milyon 976 bin TL tutarında, TRDEVKS22152 ISIN kodlu kira sertifikasının itfası gerçekleşti.


Emlak Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirket tarafından ihraç edilmiş olan TRDEVKS22152 ISIN kodlu kira sertifikasının itfası hakkında açıklama yaptı. 

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, 97 gün vadeli, 181 milyon 976 bin TL tutarında, TRDEVKS22152 ISIN kodlu kira sertifikasının itfası gerçekleşti. 

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

23.02.2021

22.02.2021

23.02.2021

 

7.012.299,57

 

Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

23.02.2021

22.02.2021

23.02.2021

 

181.976.000

 

Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.