Emlak Katılım Varlık Kiralama'dan 96.8 milyon TL'lik kira sertifikası itfası!

Emlak Katılım Varlık Kiralama'dan 96.8 milyon TL'lik kira sertifikası itfası!

Emlak Katılım Varlık Kiralama tarafından ihraç edilen TRDEVKSA2063 ISIN Kodlu, 62 gün vadeli, 96 milyon 895 bin TL sermaye bedeli tutarında kira sertifikası itfası tamamlandı. 


Emlak Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma (KAP) ihraç edilmiş olan TRDEVKSA2063 ISIN kodlu kira sertifikasının itfası hakkında açıklama yaptı.

Emlak Katılım Varlık Kiralama tarafından ihraç edilen TRDEVKSA2063 ISIN Kodlu, 62 gün vadeli, 96 milyon 895 bin TL sermaye bedeli tutarında kira sertifikası itfası tamamlandı. 

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.