Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın 400 milyon TL'lik tertip ihraç belgesi!

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın 400 milyon TL'lik tertip ihraç belgesi!

Emlak Katılım Varlık Kiralama tarafından 400 milyon TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri yayınlandı. 


Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tertip ihraç belgesi hakkında açıklama yaptı. 

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir adet 400 milyon TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri yayınlandı. 

Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin KAP açıklaması:
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2020 tarih ve 59/1169 sayılı kararı ile onaylandığı 18.09.2020 tarihinde duyurulmuştu.

Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir adet 400.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22/01/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.

Dosya için tıklayın