Emlak Konut 2015 kar dağıtım tablosunu yayınladı!

Emlak Konut 2015 kar dağıtım tablosunu yayınladı! Emlak Konut 2015 kar dağıtım tablosunu yayınladı!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Emlak Konut 2015 kar dağıtım tablosunu yayınladı.Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şöyle;Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 952.605.000,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 952.378.339,02 TL'dir.


Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 350.139.670,23 TL olup, söz konusu tutar, ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 952.378.339,02 TL net dönem karından, % 5 oranında (47.618.916,95 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 952.605.000,00 TL tutarındaki net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 47.618.916,95 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 904.986.083,05 TL tutara, 2015 yılı içerisinde yapılan 14.226.647,90 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 919.212.730,95 TL Net Dönem karının % 40,000031632'si olan 367.688.000,00 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması, Ortaklara dağıtılacak toplam 367.688.000,00 TL kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda birine isabet eden 17.768.800,00 TL tutarın, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,Yasal kayıtlarımıza göre kalan 519.302.622,07 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 367.688.000,00 TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2015 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,09676 TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının 24.05.2016 tarihinde yapılmasına, bu hususların, Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.