Emlak Konut 750 milyon TL'lik kredi kullandı!

Emlak Konut 750 milyon TL'lik kredi kullandı! Emlak Konut 750 milyon TL'lik kredi kullandı!

Emlak Konut GYO muhtelif bankalardan 750 milyon TL finansman desteği kullandı. Açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı muhtelif bankalardan 750 milyon TL finansman desteği kullandı. Açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı.Açıklamalar

Şirketimiz tarafından muhtelif bankalardan, aşağıdaki şartlarda, 750.000.000 TL kredi / finansman desteği kullanılmıştır ;

  

1 yıl anapara ödemesiz, geri ödeme süresi 4 yıl,

  

ilk yıl 3 ayda bir faiz / kar payı ödemeli,

  

bir yıldan sonra 3 ayda bir anapara+faiz/kar payı ödemeli


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.