Emlak ve çevre temizlik vergisi son ödeme tarihi!

Emlak ve çevre temizlik vergisi son ödeme tarihi!Türkiye sınırları içinde bulunan taşınmazların emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için taşınmaz mal sahiplerinin çevre temizlik vergisi ödemesi gerekiyor. Emlak ve çevre temizlik vergisi son ödeme tarihi!


Emlak ve çevre temizlik vergisi son ödeme tarihi!

1319 sayılı kanun hükümlerine göre Türkiye sınırları içinde bulunan taşınmazların emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisini, gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor.


Emlak vergisi her sene yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. Emlak vergisi 1. taksit dönemi: Mart, Nisan ve Mayıs ayları. Emlak vergisi 2. taksit dönemi: Kasım ayları.


Emlak vergisini taksitlerinin zamanında ödenmemesi durumunda her ay için yüzde 1.4 oranında gecikme zammı alınıyor.


Çevre temizlik vergisi ise Belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için taşınmaz mal sahiplerinden alınan vergi olarak ifade ediliyor. Vergi meskenlerde, su faturalarına yansıtılıyor. 


Konutlara ait vergide, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanıyor.


Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettiriliyor. 


İki eşit taksit halinde ödenebilen çevre temizlik vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs ayları, ikinci taksiti ise Kasım ayında yapılıyor. 


Çevre temizlik vergisi ödeme süreleri!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com