26 / 05 / 2022

Çevre temizlik vergisi son ödeme tarihi 2016!

Çevre temizlik vergisi son ödeme tarihi 2016!

Belediyenin sunduğu temizlik hizmeti için ödenen ve çöp vergisi olarak da bilinen çevre temizlik vergisi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Peki, çevre temizlik vergisi son ödeme tarihi 2016 ne zaman?Çevre temizlik vergisi son ödeme tarihi 2016!

Belediyenin sunduğu temizlik hizmeti için ödenen çevre temizlik vergisi konut ve işyerleri için ödenirken, arsa ve araziler için ödenmiyor.


Ayrıca kullanımda olan taşınmazlar için çevre temizlik vergisi ödeniyor. Boş olan yapılar vergiden muaf tutuluyor. Bunun için belediyeye bir bildirim verilmesi gerekiyor.


Verginin mükellefi ise taşınmazın sahibi değil kullanıcısı oluyor. Eğer taşınmazda kiracı varsa ödemelerden kiracı sorumlu oluyor. 


Çevre temizlik vergisi için ödenecek bedel taşınmazın türüne ve grubuna göre hesaplanıyor. Çöp vergisi evlerde su faturalarına yansıtılırken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapı için belediyede ödenmesi gerekiyor. 


Peki, çevre temizlik vergisi ne zaman ödenir? Çevre temizlik vergisi son ödeme tarihi 2016 ne zaman?


Çöp vergisi olarak da bilinen çevre temizlik vergisi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Verginin ilk taksit ödemesi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılıyor. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılıyor.


Çevre temizlik vergisi tutarları 2016


1/1/2016 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.


1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 27 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacaktır.


Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.


2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.


2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.600

2. Derece 2.000

3. Derece 1.600

4. Derece 1.370

5. Derece 1.160


2. Grup

1. Derece 1.600

2. Derece 1.200

3. Derece 1.000

4. Derece 800

5. Derece 690


3. Grup

1. Derece 1.160

2. Derece 800

3. Derece 690

4. Derece 500

5. Derece 400


4. Grup

1. Derece 500

2. Derece 400

3. Derece 300

4. Derece 260

5. Derece 200


5. Grup

1. Derece 300

2. Derece 260

3. Derece 179

4. Derece 168

5. Derece 137


6. Grup

1. Derece 168

2. Derece 137

3. Derece 90

4. Derece 80

5. Derece 58


7. Grup

1. Derece 58

2. Derece 46

3. Derece 32

4. Derece 27

5. Derece 21


2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 3.250

2. Derece 2.500

3. Derece 2.000

4. Derece 1.712

5. Derece 1.450


2. Grup

1. Derece 2.000

2. Derece 1.500

3. Derece 1.250

4. Derece 1000

5. Derece 862


3. Grup

1. Derece 1.450

2. Derece 1.000

3. Derece 862

4. Derece 625

5. Derece 500


4. Grup

1. Derece 625

2. Derece 500

3. Derece 375

4. Derece 325

5. Derece 250


5. Grup

1. Derece 375

2. Derece 3125

3. Derece 223

4. Derece 210

5. Derece 171


6.Grup

1. Derece 210

2. Derece 171

3. Derece 112

4. Derece 100

5. Derece 72


7. Grup

1. Derece 72

2. Derece 57

3. Derece 40

4. Derece 33

5. Derece 26İndirimli çevre temizlik vergisi 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com