Emlak vergisi beyannamesi için son 10 gün!

Emlak vergisi beyannamesi için son 10 gün!Emlak vergisi beyannamesi gayrimenkul satın alındıktan sonra ilçe belediyesine veriliyor. Beyannamelerin yıl sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Buna göre, 2015 yılı emlak vergisi beyannamesi için son 10 gün kaldı..


Emlak vergisi beyannamesi için son 10 gün!

Emlak vergisi, gayrimenkul sahipleri tarafından her sene, senenin belli dönemlerinde 1319 sayılı kanun gereğince ödeniyor. Vergi için öncelikle emlak vergisi beyannamesi veriliyor.


Bu beyanname, gayrimenkul satın alındıktan sonra taşınmazın bağlı olduğu ilçe belediyesine veriliyor.


Beyannamenin, taşınmazın satın alındığı senenin sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Vergi ödeme mükellefiyeti ise bir sonraki sene başlıyor. Buna göre 2015 yılı içinde satın alınan taşınmazların emlak vergisi beyannamesi için son 10 gün bulunuyor.


Emlak vergisi kanunu esasları:

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 1319 sayılı kanunun 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,


Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.


Taşınmaz malın bir başkasına satılması halinde verginin yeni mükellefi de alıcı oluyor. Ancak satışın yapıldığı seneye ait borç eski gayrimenkul sahibinin oluyor.


Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, ilgili kanunun 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanıyor.Emlak vergisi beyannamesi boş örneği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com