Emlak vergisi beyannamesi için son 2 gün!

Emlak vergisi beyannamesi için son 2 gün! Emlak vergisi beyannamesi için son 2 gün!

Emlak vergisi, Türkiye sınırı içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için 1319 sayılı Kanun ödeniyor. Vergi için yıl sonuna kadar beyanname veriliyor. Buna göre emlak vergisi beyannamesi için son 2 gün..Emlak vergisi beyannamesi için son 2 gün!

Emlak vergisi, Türkiye sınırı içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için 1319 sayılı Kanun ödeniyor. Vergiyi, taşınmaz mal sahibi ödemek ile mükellef oluyor.


Emlak vergisi için bazı hallerde beyanname veriliyor. Beyanname verilmesi gereken durumların başında taşınmaz mal satışı geliyor. Taşınmazı satın alan yeni malik, verginin yeni mükellefi olarak belediyeye beyanname veriyor.


Vergi için yıl sonuna kadar beyanname veriliyor. Buna göre emlak vergisi beyannamesi için son 2 gün.. 


Kanunen;

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 1319 sayılı kanunun 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,


Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.


Emlak vergisi Mart, Nisan ve Mayıs ayları ile Kasım ayı olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor.


Emlak vergisi bildirimi örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com