Emlak vergisi miras kalır mı?

Emlak vergisi miras kalır mı?Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüm bina ve araziler emlak vergisine tabi tutuluyor. Vergiyi mal sahipleri ödüyor. Peki, emlak vergisi mükellefi olan gayrimenkul sahibi ölürse ne olur? Emlak vergisi miras kalır mı?


Emlak vergisi miras kalır mı?

Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüm bina ve araziler emlak vergisine tabi tutuluyor. Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; Kanundaki 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.


Emlak vergisinden taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler sorumlu oluyor. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.


Peki, emlak vergisi mükellefi olan gayrimenkul sahibi ölürse ne olur? Emlak vergisi miras kalır mı?


Emlak vergisi mükellefinin ölümü halinde ne olacağı Bağımsız Denetimciler Odası tarafından şu şekilde açıklanıyor: "Ölen kişi ölümden önceki yılda emlak edinmişse (veya bu yılda muafiyeti sona ermişse veya sahibi olduğu emlakta 33 üncü maddede sayılan vergi değerini tadil eden değişiklikler olmuşsa) ölen tarafından beyannamesi verilmemiş bu işlem ve olaylara ilişkin emlak vergisi beyanı, normal beyan sürelerine üç ay eklenerek mirasçılar tarafından yerine getirilir ve bu beyana göre oluşan vergi müteakip yıldan başlayarak mirasçılarca ödenir. Bu ödeme muris adına yapılan tek ve son ödemedir. Çünkü ölüm yılını izleyen yıldan itibaren mirasçılar emlak vergisi mükellefi olurlar.


Yeni emlak edinimi veya 9 uncu maddedeki diğer mükellefiyet başlatan veya değiştiren haller, ölüm yılında olmuşsa, mirasçılar bunların beyanına ilişkin ölene ait vergisel ödevi yerine getirirler. Fakat mükellefiyet yeni başlayacaksa, ölene ait vergi doğması söz konusu olmaz. Çünkü ölüm yılında mükellefiyetin değişmesi halinde ölüm yılına ait emlak vergisini eski sahip ödemektedir. Ölüm yılında eski sahipten ölene, ölenden de mirasçılarına intikal olduğu için ölen kişi adına vergi doğmaz."
20 soruda emlak vergisi!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com