Emlak vergisi ödeme zamanı 2017!

Emlak vergisi ödeme zamanı 2017! Emlak vergisi ödeme zamanı 2017!

Gayrimenkuller için ödenmesi gereken emlak vergisi ödeme zamanı 13 gün sonra 1 Mart itibariyle başlıyor. Emlak vergisi 1. taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek.


Emlak vergisi ödeme zamanı 13 gün sonra başlıyor. 1 Mart itibariyle başlayacak emlak vergisi ödeme zamanı, 31 Mayıs'ta sona erecek.


İki eşit taksit halinde ödenen emlak vergisi 2. taksiti ödeme zamanı ise 1 - 30 Kasım tarihlerinde tahsil edilecek.


Kimler emlak vergisi ödeyecek?

Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenlerdir. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.


Emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

Takip eden bütçe yılından itibaren başlar.


Emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Emlak vergisi beyannamesi gayrimenkule sahip olunan sene içerisinde yıl sonuna kadar veriliyor. Örneğin 2017 yılı Ocak ayında bir ev aldıysanız 31 Aralık 2017 tarihine kadar emlak vergisi beyannamesini vermek ile yükümlü oluyorsunuz. Vergi ödemeleriniz ise 2018'de başlıyor.


Emlak vergisi oranları 2017


Emlak Vergisi Oranları 2017
Normal yöredeBüyükşehirde
MeskenBinde 1Binde 2
İşyeriBinde 2Binde 4
ArsaBinde 3Binde 6
AraziBinde 1Binde 2


Emlak Vergisi Yeniden Değerleme Oranı
2017 yılıYüzde 3,83Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com