09 / 08 / 2022

Emlak vergisinden muaf olma şartları nelerdir?  

Emlak vergisinden muaf olma şartları nelerdir?  

Arsa, arazi, ev, işyeri gibi gayrimenkul sahibi olanlar ödemek zorunda oldukları emlak vergisinden muaf olabiliyor. İşte emlak vergisinden muaf olmanın şartları....Gayrimenkulü olan mükelleflerin ödemesi gereken vergiler bulunuyor. Emlak vergisi ödemeleri 1 Mart itibariyle başladı. Evi, arsası, iş yeri ve arazisi olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona erecek.

2019 yılının ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2019 Cuma günü başlayıp 30 Kasım 2019 gününe kadar devam edecek. 

Emlak vergisi ödemeleri "e-belediye" sistemi üzerinden ve ilçe belediyesi tarafından yapılabiliyor. Ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılmasıyla gerçekleşiyor.

Emlak vergisi ödemelerinden kimi mal sahipleri muaf olabiliyor. Muafiyet için aranan şartları taşıyan kimselerin belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor. Mükelleflerin 2019 yılında emlak vergisinden muaf olabilmesi için 2018 yılındaki menkul sermaye iradı gelirleri sınırının 34 bin lira olması gerekiyor. 

Emlak vergisinden kimler muaf?

Türkiye'de, brüt yüzölçümü 200 metrekareyi aşmayan ve tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere; geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar gerekli şartları yerine getirdikleri emlak vergisinden muaf olabiliyor. 

Emlak vergisinden muaf olma şartları neledir?

Emlak vergisinden muaf olunması için; hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelirin olmaması gerekiyor. Geliri olmadığına dair bir belge ile meskeninin bağlı bulunduğu belediyenin mali hizmetler müdürlüğüne dilekçe verildiği takdirde emlak vergisinden muaf olunabiliyor. 

Emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret olanlar, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri ile engelli vatandaşlar, dilekçe ve diğer belgelerle yazılı başvuru yaparak vergiden muaf tutulabiliyor. 

6 maddede emeklilerin emlak vergisi muafiyeti şartları!

Emlak vergisi ödemeleri için son gün ne zaman?

Nuran IŞIK/Emlakkulisi.com